Rekentoets VO

Voor vmbo, havo en vwo

In schooljaar 2014/2015 maakten VO leerlingen voor het eerst een rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen. Het resultaat telde toen niet mee in de uitslagregel. De toets wordt geijkt aan het Referentiekader rekenen, vastgesteld in de wet referentieniveaus. De rekentoets is voor alle leerlingen. Dus ook voor leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben. Uitgangspunt voor de rekentoets voor vmbo is referentieniveau 2F. Voor havo/vwo is dat 3F.

Voordelen Centrale rekentoets

Een Centrale rekentoets als onderdeel van het eindexamen betekent:
  • borging basisniveau rekenvaardigheid voor alle leerlingen;
  • inzicht rekenvaardigheid van leerlingen bij doorstroom naar vervolgonderwijs;
  • vergelijking rekenniveau van uw school over de jaren heen.

Inschrijven Centrale rekentoets

Het inschrijven voor de afname van de rekentoets VO in 2016 verloopt via DUO.

Zo krijgen scholen inzicht in het niveau van leerlingen

Leerlingen in het vmbo krijgen een digitale rekentoets op het niveau 2F voorgelegd. Havo en vwo leerlingen maken een toets op niveau 3F. Na de afname stuurt de school de resultaten en leerlinggegevens naar ons toe. Wij analyseren deze resultaten. En het CvTE bepaalt een normering. Op basis van deze normering krijgen scholen inzicht in het door de leerling behaalde niveau.

De brochure en activiteitenplanning

Rechts op deze pagina vindt u de verwijzing naar de brochure en activiteitenplanning voor de rekentoets VO 2016.
Wilt u weten hoe de rekentoets VO tot stand komt? Lees dan het artikel rechts op deze pagina.

Meer informatie?

Kijk voor actuele informatie over de invoering van de referentieniveaus op deze websites: