Programme for International Student Assessment (PISA)

PISA is een internationaal peilingonderzoek naar de kennis en vaardigheden van 15-jarigen. Sinds 2000 wordt elke drie jaar in een groeiend aantal landen een representatieve steekproef van scholen en daarbinnen leerlingen getrokken. Deze leerlingen maken toetsen voor leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en natuurwetenschappelijke geletterdheid. Het doel van PISA is vast te stellen in hoeverre het onderwijsstelsel in de deelnemende landen leerlingen opleidt tot zelfstandige burgers.

Peilingen

Elk peilingjaar is een van de drie leerstofgebieden hoofdonderwerp. Van de overige twee onderwerpen wordt dan een kleiner aantal opgaven afgenomen. De eerste peiling vond plaats in 2000, met als hoofdonderwerp leesvaardigheid. In 2015 is natuurwetenschappen het hoofdonderwerp. Daarnaast maken de leerlingen een toets Samenwerkend probleem oplossen en een toets Financiële geletterdheid.
Jaar Hoofdonderwerp Extra onderdelen Aantal landen Aantal leerlingen
2000 Leesvaardigheid 32 265.000
2003 Wiskunde Probleem oplossen 41 275.000
2006 Natuurwetenschappen 57 400.000
2009 Leesvaardigheid 65 450.000
2012 Wiskunde Probleem oplossen 64 510.000
2015 Natuurwetenschappen Samenwerkend probleem oplossen & Financiële geletterdheid 71 500.000

Benieuwd naar de resultaten?