Consultancy

Wij adviseren u graag over het inzetten van meetinstrumenten die passen bij de competenties die u wilt toetsen. Samen met u bekijken we mogelijke beoordelingsvormen en de wijze waarop u deze het beste kunt afnemen. Ook advies in de vorm van intervisie, audits op het gebied van examenbeleid of screening van uw toetsen of examens is mogelijk. Na afname van de toetsen, adviseren wij u over analyse en interpretatie.

Kwaliteitsverbetering examenproces

Wanneer u er zeker van wilt zijn dat uw examenproces voldoet aan alle eisen, kunnen wij een quickscan of kwaliteitsaudit uitvoeren. Wij kijken hierbij naar:
  • aansluiting op de eindtermen, de toetsvorm, de toetsinhoud en de beoordeling;
  • competentieprofielen en de daaruit af te leiden beoordelingscriteria/eindtermen;
  • examenprogramma’s en toetsmatrijzen;
  • de constructie van theorie- en praktijktoetsen;
  • de afname van toetsen, resultaatverwerking, analyse en normeringsprocedure;
  • examenreglementen en -protocollen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw organisatie? Download de brochure! Of neem contact op met ons accountbureau: (026) 352 78 12 of citoconsult@cito.nl.

Download de brochure

Competenties in kaart

Heeft u interesse?

Alieke Vreeman