Toetsen en examineren in de beroepspraktijk:

waarom en hoe

Overweegt u toetsing in uw organisatie in te zetten? Om daarmee vast te stellen of de competenties van uw medewerkers op het juiste niveau zijn? En of permanente educatie haar vruchten afwerpt? Onze adviseurs maken graag samen met u de afweging of toetsen in uw organisatie een geschikt middel zijn, en hoe u toetsing vorm kunt geven.

De hamvraag: wat wil ik meten?

“Wat wil ik precies van mijn medewerkers weten? Achterhaal ik dat met een toets? En zo ja, met wat voor soort toets”
Deze essentiële vragen analyseren we met intern betrokkenen in een bijeenkomst of een workshop. De uitkomst daarvan is óf u en zo ja hóe u een toets het beste kunt inzetten.

Daarom toetsen!

  • Snelle en relatief eenvoudige manier om beslissingen (over professionals) te nemen
  • Geeft medewerkers een eerlijke kans te laten zien wat ze kennen en kunnen
  • Levert onafhankelijke concrete informatie over het kennen en kunnen van uw medewerkers
  • Vergroot de transparantie van het beslisproces voor alle betrokkenen

In 7 stappen naar een betrouwbare toets

Is een toets een geschikt middel, dan kunnen wij u verder adviseren bij de implementatie ervan.
In één of meerdere sessies nemen we u mee in het hele toetsproces. Van planvorming tot evaluatie. Zodat u er zeker van bent dat u uw medewerkers met betrouwbare toetsen beoordeelt.

Uitbesteden aan Cito

U wilt het hele toetsproces of delen ervan aan ons uitbesteden? Ook dat kan. Onze experts nemen graag werk van u over, of ondersteunen u met bijvoorbeeld:
  • het construeren en vaststellen van (praktijk)opgaven / cases
  • Het inrichten van een opgavenbank
  • een toetsketen inrichten (ontwerp templates, koppelingen digitale infrastructuur en gewenste rapportages)
  • de toetsketen onderhouden en exploiteren

Informatie 

Wilt u ons advies over de inzet van toetsen in uw organisatie? Bel of mail ons via
(026) 352 78 12 of citoconsult@cito.nl. Wij helpen u graag op weg.

Heeft u interesse?

Alieke Vreeman