Ontwikkeling beoordelingsinstrumenten

In deze training leert u kwalitatief goede toetsen en examens te ontwikkelen. Bijvoorbeeld om in te zetten voorafgaand aan – of na afloop van een interne opleiding. Daarnaast leert u om een toetsprogramma en een plan van eisen voor de beoordeling op te stellen. In deze training komen zowel boordelingsinstrumenten voor het meten van kennis, vaardigheden als voor competenties aan bod.

Resultaat van de training

Na de training kunt u:
  • Het doel van toetsopdrachten bepalen en beschrijven
  • Correcte beoordelingsinstrumenten ontwikkelen
  • Heldere instructies voor beoordelaars en kandidaten opstellen
  • Scores op een juiste manier omzetten naar een eindbeoordeling

Inhoud van de training

Tijdens de training leert u valide, betrouwbare en transparante toetsen te maken. De training is gericht op toetsvormen die u in uw organisatie toepast.
In een combinatie van theorie en praktijk past u de leerstof direct toe in uw praktijk. Na elke opdracht krijgt u deskundig feedback van uw trainer op de uitvoering. Nieuwsgierig? In de flyer vindt u meer informatie.

Voor wie is deze training?

De training is voor iedereen binnen uw organisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen van beoordelingsinstrumenten.

Informatie en aanmelding

Heeft u vragen? Wilt u meer weten over deze training? Of wilt u dat wij deze training voor u verzorgen? Bel of mail ons! U bereikt ons via (026) 352 78 12 of citoconsult@cito.nl. Wij helpen u graag verder.

Heeft u interesse?

Alieke Vreeman