Exameninformatie Betonkernactivering

Cito verzorgt in opdracht van het Kennisinstituut voor de installatiesector (ISSO) de examens Betonkernactivering.

Cesuur

De cesuur is de grens tussen slagen en zakken. U kunt maximaal 40 punten halen voor dit examen. Heeft u 28 punten of meer gehaald? Dan bent u geslaagd. Heeft u 27 punten of minder gehaald? Dan bent u helaas gezakt voor dit examen.

Locatie

Het theorie-examen vindt plaats in WTC Regardz:
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem

Meer informatie

U vindt de brochure, de eindtermen en het examenreglement op de pagina Overige downloads.