Exameninformatie Boa OV

Cito verzorgt de organisatie en afname van het examen Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbaar Vervoer (Boa OV). Het examen is ontwikkeld in opdracht van branchevereniging KNV en de examencommissie Boa OV heeft dit examen vastgesteld.

De RET over de Boa OV-toetsen van CitoExamenonderdelen

Het examen Boa OV bestaat uit de examenonderdelen Rechtskennis en het invullen van een Combibon aan de hand van een videocasus. Kandidaten die de Plusmodule maken of die geen opleiding via een OV bedrijf volgen, kunnen via Cito aanmelden voor het examenonderdeel Gespreks- en Benaderingstechnieken (GBT).
 

Flexibele examinering

Het examen Boa OV nemen (Rechtskennis en Combibon) wij digitaal af. Dit betekent dat u het examen kunt maken op een zelfgekozen datum, tijdstip en locatie. U kunt terecht in een van de testcentra van Lamark. De testcentra zijn over het hele land verspreid, de meeste kandidaten kunnen een examen in de buurt van de woon- of werkomgeving afleggen.

Examenonderdeel Rechtskennis

Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen, waarbij de kandidaat telkens één antwoord kiest. Om een voldoende te behalen moeten tenminste 34 vragen goed beantwoord zijn. Het examen duurt maximaal 90 minuten.

Examenonderdeel Combibon

Het examen bestaat uit een korte videocasus van een gepleegde overtreding in het openbaar vervoer. Aan de hand van deze casus moet digitaal een Combibon worden ingevuld. Dit examen duurt 60 minuten.

Examenonderdeel Gespreks- en benaderingstechnieken

Het examen bestaat uit een nagespeelde praktijksituatie in een ov-voertuig en wordt door een assessor beoordeeld. Bij voldoende aanmeldingen wordt een examendatum bepaald. Aanmelden voor dit examenonderdeel kan in het menu Aanmelden zonder toegangscodes. De kosten bedragen € 214,-.

Examen boeken

Boa OV examens kunt u met of zonder toegangscode boeken.
  • Via Ga naar in het rechterblok bestelt u de toegangscodes.
  • Wilt u een Boa OV examen afleggen en beschikt u al over een toegangscode? Meld u dan aan via het menu-onderdeel links: Aanmelden met toegangscodes.
  • Heeft u geen toegangscode? Ga dan in het menu links naar Examens boeken zonder toegangscode. Maak eerst een keuze voor een examenversie, daarna volgt u stap voor stap de aanmeldingsprocedure. U ontvangt een e-mail met de aanmeldingsgegevens.

Uitslag

U ontvangt direct na het examen een voorlopige uitslag. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve uitslag ontvangt u binnen twee weken.

Aanmelden voor het Plusmodule zonder toegangscode

Ga direct naar de webpagina.