Exameninformatie Bodemenergie

Cito verzorgt in opdracht van BodemenergieNL de examens Bodemenergie.

Vijf examens

U sluit de opleiding af met een schriftelijk examen van twee uur. Er zijn vijf examens:
  • Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie (B);
  • Specialisatie: Ontwerp en realisatie bovengrond (C);
  • Specialisatie: Ontwerp en realisatie ondergrondse gesloten systemen (DG);
  • Specialisatie: Ontwerp en realisatie ondergrondse open systemen (DO);
  • Exploitatie open en gesloten systemen (E).

Het B-examen bestaat uit een schriftelijke toets met 40 meerkeuzevragen. De overige examens bestaan uit een schriftelijke toets met 30 meerkeuzevragen

Certificaat

Uiterlijk zes weken na het examen ontvangt u de uitslag. Als u geslaagd bent voor een examen ontvangt u een certificaat.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier links in het menu onder Aanmelden in te vullen.

Let op: u kunt zich niet voor meerdere examens tegelijk aanmelden. Voor elk examen moet u opnieuw het aanmeldingsformulier invullen.

Locatie

De examens vinden op vaste data plaats bij Regardz WTC, Arnhem. Op hun website vindt u een routebeschrijving.

Meer informatie

U vindt de brochure, de eindtermen en het examenreglement op de pagina ‘Overige downloads’.