Exameninformatie Bodemenergie

Cito verzorgt in opdracht van BodemenergieNL de examens Bodemenergie.

Cesuur

De cesuur is de grens tussen slagen en zakken. Kijk in het overzicht rechts op de pagina. U leest er per examen wanneer u geslaagd of gezakt bent.

Locatie

Het examen vindt plaats in WTC Regardz:
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem

Meer informatie

U vindt de brochure, de eindtermen en het examenreglement op de pagina ‘Overige downloads’.