Cesuur Bodemenergie

De cesuur is de grens tussen slagen en zakken. In onderstaand overzicht leest u per examen wanneer u geslaagd of gezakt bent.
Een voorbeeld: voor het examen Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie versie 1 kunt u maximaal 38 punten halen. Heeft u 26 punten of meer gehaald? Dan bent u geslaagd.
Heeft u 25 punten of minder gehaald? Dan bent u helaas gezakt voor dit examen.
 Examen  Maximale  score  Gezakt  Geslaagd
Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie (B) versie 1 38 25 26
Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie (B) versie 2 40 27 28
Specialisatie: Ontwerp en realisatie bovengrond (C) 29 19 20
Specialisatie: Ontwerp en realisatie ondergrondse gesloten systemen (DG) 30 20 21
Specialisatie: Ontwerp en realisatie ondergrondse open systemen (DO) 30 20 21
Exploitatie open en gesloten systemen (E) 30 20 21