Cesuur Bodemenergie

De cesuur is de grens tussen slagen en zakken. In onderstaand overzicht leest u per examen wanneer u geslaagd of gezakt bent.
Een voorbeeld: voor het examen Specialisatie: Ontwerp en realisatie ondergrondse gesloten systemen (DG) kunt u maximaal 30 punten halen. Heeft u 21 punten of meer gehaald?
Dan bent u geslaagd.
Heeft u 20 punten of minder gehaald? Dan bent u helaas gezakt voor dit examen.
 Examen  Maximale  score  Gezakt  Geslaagd
Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie (B)
Afhankelijk van de gemaakte versie
tussen 38 en 40 tussen 25 en 27 tussen 26 en 28
Specialisatie: Ontwerp en realisatie bovengrond (C) 29 19 20
Specialisatie: Ontwerp en realisatie ondergrondse gesloten systemen (DG) 30 20 21
Specialisatie: Ontwerp en realisatie ondergrondse open systemen (DO) 30 20 21
Exploitatie open en gesloten systemen (E) 30 20 21