Exameninformatie EPA Woningen

Cito verzorgt in opdracht van ISSO (Kennisinstituut voor de installatiesector) het examen Energieprestatiecertificaat Woningen.

Drie toetsen

Dit examen bestaat uit drie toetsen.

Toets 1
Een meerkeuzetoets; deze toets wordt per 1 januari 2017 digitaal afgenomen in een testcenter.

Toets 2
Een casus-meerkeuzetoets waarbij de kandidaat op basis van tekeningen en foto’s van woningen wordt gevraagd om de juiste antwoorden aan te geven. Het betreft een openboek examen. De kandidaten mogen het opnameprotocol zoals dat beschreven staat in de ISSO 82.1 meenemen naar het examen.

Bij de bepaling van de oppervlakten van constructies en het gebruiksoppervlak bij dit examen is geen afwijking in het oppervlak toegestaan. De kandidaat moet weten of een bepaald oppervlak op basis van binnen-, hart op hart-, buitenafmetingen of een combinatie hiervan moet worden bepaald.
Gekozen wordt dus voor het best passende antwoord.

Toets 3
Bij dit onderdeel toetsen we of de kandidaat de gegevens van een ingevuld opnameformulier op de juiste wijze invoert in het softwareprogramma. Hiervoor krijgt de kandidaat een laptop ter beschikking. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven van welke software u gebruikmaakt. Daarbij kunt u kiezen uit: 
 • EPAview
 • Raaklabel (alleen voor EPA Woningen)
 • Uniec2
 • VABI Assets Energie 
 • VABI EPA-W 

Toets 1 en toets 2 zijn verplicht voor de EPA-opnemer én de EPA-adviseur. Toets 3 is verplicht voor de EPA-adviseur.

Bewijs van vakbekwaamheid

Als u slaagt voor de drie toetsen ontvangt u een bewijs van bekwaamheid ‘EPA-adviseur Energielabel woningbouw’.

Cesuur

De cesuur is de grens tussen slagen en zakken. In onderstaand overzicht leest u per toets wanneer u geslaagd of gezakt bent. Een voorbeeld: U kunt voor toets 1 maximaal 40 punten halen. Heeft u 29 punten of meer gehaald? Dan bent u geslaagd. Heeft u 28 punten of minder gehaald? Dan bent u helaas gezakt voor deze toets. Bij toets 3 moet u 100% goed hebben om te slagen.
Toets Maximale score Gezakt Geslaagd
Toets 1
40 28 29
Toets 2
25 19 20
Toets 3
    100%

Locatie

 • Toets 1 nemen wij digitaal af. Dit betekent dat kandidaten het examen maken op een zelfgekozen datum, tijdstip en locatie. Ze kunnen terecht in een van de testcentra van Lamark. De testcentra zijn over het hele land verspreid, de meeste kandidaten kunnen een examen in de buurt van de woon- of werkomgeving afleggen.
 • De toetsen 2 en 3 vinden plaats bij Regardz WTC, Arnhem. Op hun website vindt u een routebeschrijving.

Aanmelden

 • Ga naar deze pagina voor het aanmeldformulier voor toets 1;
 • Ga naar deze pagina voor het aanmeldformulier voor toets 2 & 3.

Let op: u kunt zich niet voor meerdere examens tegelijk aanmelden. Voor elk examen moet u opnieuw het aanmeldingsformulier invullen.

Examenkosten

De deelnamekosten voor een examen EPA Woningen zijn als volgt:
 • Toets 1: meerkeuzetoets onderdeel 1 – € 120,- excl. btw (€ 145,20 incl. btw)
 • Toets 2: casustoets onderdeel 1 – € 120,- excl. btw (€ 145,20 incl. btw)
 • Toets 3: softwaretoets onderdeel 2 – € 245,- excl. btw (€ 296,45 incl. btw)

Oproepbrief

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving en een factuur. Heeft u zich op tijd aangemeld én het examengeld uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het examen betaald? Dan ontvangt u uiterlijk twee weken voor de examendatum een oproepbrief met een routebeschrijving.

Uitstellen en annuleren 

Stel dat u geen examen kunt doen op de dag waarvoor u zich heeft ingeschreven. U kunt uw examen tot vier weken voor het examen gratis uitstellen of annuleren. Wij brengen daarvoor geen kosten in rekening. Bij annulering na de sluitingsdatum vindt er geen restitutie plaats. Wel is het mogelijk het examen uit te stellen tussen vier en één week voor het examen. Daarvoor wordt € 50,- excl. btw (€ 60,50 incl. btw) in rekening gebracht. Uitzonderingen op deze regel kunt u terugvinden in het examenreglement.

Uitslag

Binnen zes weken na de examenafname ontvangt u de definitieve uitslag en bij een positief resultaat voor beide onderdelen een bewijs van vakbekwaamheid. U ontvangt de uitslag per post. Telefonisch of per mail wordt geen uitslag bekend gemaakt.