Exameninformatie EPA Woningen

Cito verzorgt in opdracht van ISSO (Kennisinstituut voor de installatiesector) het examen Energieprestatiecertificaat Woningen.

Drie toetsen

Dit examen bestaat uit drie toetsen.

Toets 1
Een digitale meerkeuzetoets die de kandidaat in een testcenter aflegt.

Toets 2
Een casus-meerkeuzetoets waarbij de kandidaat op basis van tekeningen en foto’s van woningen wordt gevraagd om de juiste antwoorden aan te geven. Het betreft een openboek examen. De kandidaten mogen het opnameprotocol zoals dat beschreven staat in de ISSO 82.1 meenemen naar het examen.

Bij de bepaling van de oppervlakten van constructies en het gebruiksoppervlak bij dit examen is geen afwijking in het oppervlak toegestaan. De kandidaat moet weten of een bepaald oppervlak op basis van binnen-, hart op hart-, buitenafmetingen of een combinatie hiervan moet worden bepaald.
Gekozen wordt dus voor het best passende antwoord.

Toets 3
Bij dit onderdeel toetsen we of de kandidaat de gegevens van een ingevuld opnameformulier op de juiste wijze invoert in het softwareprogramma. Hiervoor krijgt de kandidaat een laptop ter beschikking. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven van welke software u gebruikmaakt. Daarbij kunt u kiezen uit: 
  • EPAview
  • Raaklabel (alleen voor EPA Woningen)
  • Uniec2
  • VABI Assets Energie 
  • VABI EPA-W 

Toets 1 en toets 2 zijn verplicht voor de EPA-opnemer én de EPA-adviseur. Toets 3 is verplicht voor de EPA-adviseur.

Certificaat

Uiterlijk zes weken na het examen ontvangt u de uitslag. Als u binnen één jaar voor zowel toets 1 als toets 2 bent geslaagd ontvangt u het certificaat ‘Opname Energie-index-rapport woningbouw’. Als u vervolgens ook voor toets 3 een voldoende haalt, ontvangt u het certificaat ‘EPA-adviseur Energielabel woningbouw’. De certificaten zijn vijf jaar geldig.

Aanmelden

  • Ga naar deze pagina voor het aanmeldformulier voor toets 1;
  • Ga naar deze pagina voor het aanmeldformulier voor toets 2 & 3.

Let op: u kunt zich niet voor meerdere examens tegelijk aanmelden. Voor elk examen moet u opnieuw het aanmeldingsformulier invullen.

Locatie

Toets 1 is een digitale toets en wordt afgenomen in een Testcenter van Lamark. Dit betekent dat u het examen maakt op een zelfgekozen datum, tijdstip en locatie. De testcentra zijn over het hele land verspreid.

De toetsen 2 en 3 vinden op vaste data plaats bij Regardz WTC, Arnhem. Op hun website vindt u een routebeschrijving.

Meer informatie

Download de informatiebrochure, het examenreglement en de eindtermen links in het menu onder Overige downloads.