Cesuur EPA-W

De cesuur is de grens tussen slagen en zakken. In onderstaand overzicht leest u per toets wanneer u geslaagd of gezakt bent. Een voorbeeld: U kunt voor toets 1 maximaal 40 punten halen. Heeft u 29 punten of meer gehaald? Dan bent u geslaagd. Heeft u 28 punten of minder gehaald? Dan bent u helaas gezakt voor deze toets. Bij toets 3 moet u 100% goed hebben om te slagen.
Toets Maximale score Gezakt Geslaagd
Toets 1
40 28 29
Toets 2
25 19 20
Toets 3
    100%