Inzage, klachten en bezwaar

Hieronder treft u in het kort een omschrijving aan van de werkwijze met betrekking tot inzage, klachten en bezwaar. De uitgebreide omschrijving hiervan treft u in het examenreglement.

Inzage

Voor kandidaten die gezakt zijn voor onderdeel 1 is inzage in het eigen werk mogelijk tot uiterlijk twee maanden na de definitieve uitslag. U betaalt € 50,- excl btw (€ 60,50 incl btw) voor het inzien van uw examenwerk.

U kunt zich aanmelden voor inzage door dit formulier in te vullen.

U ontvangt een schriftelijke bevestiging met datum en tijd van inzage. Deze vindt plaats op het kantoor van Cito in Arnhem. 

Inzage voor toets 3 is niet mogelijk. U kunt alleen door middel van een mail opvragen welke onderdelen u onvoldoende heeft gescoord bij toets 3.

Klachten

Klachten met betrekking tot een examen kunt u indienen binnen drie maanden na de bekendmaking van de definitieve uitslag. Dit kan per mail aan energielabel@cito.nl.

Cito handelt de klachten met betrekking tot organisatie van het examen af.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de uitslag van uw examen, kunt u een bezwaarschrift indienen. Het inhoudelijk gemotiveerde bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van de schriftelijke uitslag aan de Examencommissie zijn verzonden. Dit kan per mail aan energielabel@cito.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift kost € 125,- excl btw (€ 151,25 incl btw).

Aanmelden schriftelijk examen