Inzage, klachten en bezwaar

Hieronder treft u in het kort een omschrijving aan van de werkwijze met betrekking tot inzage, klachten en bezwaar. De uitgebreide omschrijving hiervan treft u in het examenreglement.

Inzage

Voor kandidaten die gezakt zijn voor toets 1 of toets 2 is inzage in het eigen werk mogelijk tot uiterlijk twee maanden na de definitieve uitslag. De inzage vindt plaats op het kantoor van Cito in Arnhem. De kosten voor inzage zijn: € 60,50 inclusief btw.

U kunt zich aanmelden voor inzage door dit formulier in te vullen. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail en een factuur.

Inzage voor toets 3 is niet mogelijk. U kunt alleen door middel van een mail opvragen welke onderdelen u onvoldoende heeft gescoord bij toets 3.

Let op: U mag bij de inzage beperkt aantekeningen maken om een eventueel bezwaarschrift te kunnen onderbouwen. Het is dus verboden vragen en antwoorden over te schrijven.

Klachten

Klachten met betrekking tot een examentraject (bijvoorbeeld over de examenlocatie, de examenleider/surveillant of de inhoud van het examen), dan kunt u binnen drie maanden na de bekendmaking van de definitieve uitslag mailen naar energielabel@cito.nl.

Cito handelt de klachten met betrekking tot organisatie van het examen af. Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.
Let op: een klacht kan geen betrekking hebben op de uitslag van uw examen. En zal ook nooit leiden tot aanpassing van uw uitslag.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de uitslag van uw examen, kunt u een bezwaarschrift indienen. Het inhoudelijk gemotiveerde bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van de schriftelijke uitslag aan de Examencommissie zijn verzonden. Dit kan per mail aan energielabel@cito.nl.
Na het indienen van een bezwaarschrift ontvangt u een factuur. Zodra de factuur betaald is, wordt uw bezwaar in behandeling genomen door de Examencommissie.

Het indienen van een bezwaarschrift kost € 151,25 inclusief btw. Als uw bezwaar gegrond wordt verklaard én uw uitslag verandert van gezakt in geslaagd, ontvangt u het volledige bedrag terug.