Cesuur EPA-U

De cesuur is de grens tussen slagen en zakken. In onderstaand overzicht leest u per toets wanneer u geslaagd of gezakt bent.
Een voorbeeld: voor toets 1 kunt u maximaal 40 punten halen. Heeft u 30 punten of meer gehaald? Dan bent u geslaagd. Heeft u 29 punten of minder gehaald? Dan bent u helaas gezakt voor dit examen. Bij toets 4 moet u 100% goed hebben om te slagen.
Toets Maximale score Gezakt Geslaagd
Toets 1 40 29      30
Toets 2 10   5        6
Toets 3 10   5        6
Toets 4     100%