Inzage, klacht en bezwaar EPN-U adviseur

Hieronder treft u in het kort een omschrijving aan van de werkwijze met betrekking tot inzage, klachten en bezwaar. De uitgebreide omschrijving hiervan vindt u in het examenreglement.

Inzage

Voor kandidaten die gezakt zijn voor toets 1 is inzage in het eigen werk mogelijk tot uiterlijk twee maanden na de definitieve uitslag. De inzage vindt plaatst op het kantoor van Cito in Arnhem. De kosten voor inzage zijn: € 60,50 inclusief btw.

U kunt zich aanmelden voor inzage door dit formulier in te vullen. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail en een factuur.

Inzage voor toets 2 is niet mogelijk. U kunt alleen door middel van een mail opvragen welke onderdelen u onvoldoende heeft gescoord bij toets 2.

Let op: U mag bij de inzage beperkt aantekeningen maken om een eventueel bezwaarschrift te kunnen onderbouwen. Het is dus verboden vragen en antwoorden over te schrijven.

Klachten

Heeft u klachten met betrekking tot het examentraject (bijvoorbeeld over de examenlocatie, de examenleider/surveillant of de inhoud van het examen), dan kunt u deze binnen drie maanden na de bekendmaking van de definitieve uitslag mailen naar energielabel@cito.nl.

Cito handelt de klachten met betrekking tot organisatie van het examen af. Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.
Let op: een klacht kan geen betrekking hebben op de uitslag van uw examen. En zal ook nooit leiden tot aanpassing van uw uitslag.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de uitslag van uw examen, kunt u een bezwaarschrift indienen. Het inhoudelijk gemotiveerde bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van de schriftelijke uitslag aan de Examencommissie zijn verzonden. Dit kan per mail aan energielabel@cito.nl. Na het indienen van een bezwaarschrift, ontvangt u een factuur. Zodra de factuur betaald is, wordt uw bezwaar in behandeling genomen door de Examencommissie.

Het indienen van een bezwaarschrift kost € 151,25 inclusief btw. Als uw bezwaar gegrond wordt verklaard én uw uitslag verandert van gezakt in geslaagd, ontvangt u het volledige bedrag terug.