Cesuur EPN-W adviseur

De cesuur is de grens tussen slagen en zakken. Een voorbeeld: U kunt voor toets 1 maximaal 91 punten halen. Heeft u 66 punten of meer gehaald? Dan bent u geslaagd. Heeft u 65 punten of minder gehaald? Dan bent u helaas gezakt voor dit examen. Bij toets 2 moet u 100% goed hebben om te slagen.
Toets Maximale score Gezakt Geslaagd
Toets 1 91 65      66
Toets 2     100%