Exameninformatie Warmtepompen (ISSO)

Cito verzorgt in opdracht van ISSO verschillende examens Warmtepompen.

Examens

Kandidaten sluiten een specialistische opleiding af met een examen. Wij bieden de volgende examens aan:
  • Ontwerpen, installeren en beheren van individuele en kleine warmtepompsystemen voor woningen en kleine utiliteit;
  • Integraal ontwerpen van collectieve installaties met warmtepompen in woningbouw;
  • Integraal ontwerpen van warmtepompinstallaties voor utiliteitsgebouwen;
  • Ontwerpen en installeren van lucht/lucht warmtepompsystemen voor utiliteitsgebouwen;
  • Ontwerp, realisatie en beheer van lucht-waterwarmtepompen in woningen.

Cesuur

De cesuur is de grens tussen slagen en zakken. In onderstaand overzicht leest u per examen wanneer u geslaagd of gezakt bent.
U kunt maximaal 40 punten halen. Heeft u 30 punten of meer gehaald? Dan bent u geslaagd. Heeft u 29 punten of minder gehaald? Dan bent u helaas gezakt voor dit examen.
Examen Maximale score Gezakt Geslaagd
Ontwerpen, installeren en beheren van individuele en kleine warmtepompsystemen voor woningen en kleine utiliteit 40 29 30
Integraal ontwerpen van collectieve installaties met warmtepompen in woningbouw 40 29 30
Integraal ontwerpen van warmtepompinstallaties voor utiliteitsgebouwen 40 29 30
Ontwerpen en installeren van lucht/lucht warmtepompsystemen voor utiliteitsgebouwen 40 29 30
Ontwerp, realisatie en beheer van lucht-waterwarmtepompen in woningen 31 22 23

Meer informatie

U vindt het examenreglement, de eindtermen of de brochure warmtepompen op de pagina Overige downloads.