Exameninformatie Noodverlichtingsdeskundige

Cito verzorgt in opdracht van ISSO (het Kennisinstituut voor de installatiesector) het examen Noodverlichtingsdeskundige.

Kandidaten sluiten de cursus Noodverlichtingsdeskundige af met een schriftelijk examen. Dit examen bestaat uit een aantal meerkeuzevragen en een casus met open vragen.

Vereiste voorkennis

Naar inhoud en niveau gelijk aan MBO-Elektrotechniek (niveau 4 volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs). NEN 1010 en NEN 3140 worden bekend verondersteld.

Cesuur

De cesuur is de grens tussen slagen en zakken. U kunt maximaal 90 punten halen voor dit examen.
Heeft u 68 punten of meer gehaald? Dan bent u geslaagd. Heeft u 67 punten of minder gehaald? Dan bent u helaas gezakt voor dit examen.

Locatie

Het examen vindt plaats in WTC Regardz:
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem

Meer informatie

U vindt het examenreglement of de eindtermen op de pagina Overige downloads.

Instructieboek Noodverlichting

ISSO-instructieboek noodverlichting