Exameninformatie Telecom CAI (SECT)

Cito verzorgt in opdracht van Stichting Examinering en Certificering Telecom CAI (SECT) de examens Telecom CAI. De examens bestaan uit een praktijkexamen met of zonder theorie-examen. Daarnaast zijn er casusexamens en verlengingsexamens.

Praktijkexamen

Twee assessoren nemen de praktijkexamens af in een praktijkruimte. Er zijn verschillende praktijkruimtes beschikbaar. Kijk voor meer informatie op de pagina Praktijkexamen links in het menu.

Theorie-examen

De theorie-examens bestaan uit meerkeuzevragen. Het examen nemen wij digitaal af in een testcenter. Dit betekent dat u het examen kunt maken op een zelfgekozen datum, tijdstip en locatie. U kunt terecht in een van de testcentra van Lamark. De testcentra zijn over het hele land verspreid, de meeste kandidaten kunnen een examen in de buurt van de woon- of werkomgeving afleggen. Wilt u meer weten over het theorie-examen? Kijk dan op de pagina Theorie-examen links in het menu.

Casusexamen

De casusexamens nemen wij af op vaste data in Arnhem. U vindt meer informatie op de pagina Casusexamen links in het menu.

Verlengingsexamen

Kandidaten die een certificaat hebben waarvan de geldigheid verloopt of verlopen is, kunnen een verlengingsexamen maken. Deze nemen wij af op vaste data op nader te bepalen plaatsen in Nederland. Er is geen herkansingsmogelijkheid voor een verlengingsexamen. Bij onvoldoende resultaat moet het reguliere examen weer worden gemaakt.

Vrijstelling

Een kandidaat kan onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van certificering. Meer hierover leest u op de website van SECT.

Meer informatie

Download het examenreglement of een overzicht van de examens rechts op deze pagina. Voor een beschrijving van de examens kijkt u in de certificeringsmatrix.