Aanmelden verlengingsexamen

Wij nemen de volgende verlengingsexamens af:
  • 1B COAX
  • 1C COAX
  • 1B HAS
  • Combi 1B COAX en 1B HAS
  • 1B GLAS
  • 1C GLAS
  • 2B COAX
Locatie Examendatum Aantal sessies per dag Maximum aantal kandidaten per sessie
Ophemert 26 maart 2018 4 6
Ophemert 27 maart 2018 4 6

Aanmelden door bedrijven

U kunt per e-mail uw werknemers aanmelden voor verlenging als het certificaat van uw werknemer verloopt tussen zes maanden en de dag van afname van het examen. U kunt uw werknemers aanmelden voor de verlengingsexamens op de bovenstaande vaste examendata. Ga voor meer informatie over het aanmelden naar het document ‘Aanmeldstappen’ (rechtsbovenaan).

Let op:
  • Vergeet niet het nummer van het eerder behaalde certificaat te vermelden!
  • Er is geen herkansingsmogelijkheid voor een verlengingsexamen.
  • Bij onvoldoende resultaat moet het reguliere examen opnieuw worden gemaakt.

Aanmelden door kandidaten

U wordt door uw werkgever aangemeld voor een verlengingsexamen. U kunt zich tot vier weken voor de examendatum aanmelden. We zullen zoveel mogelijk rekening proberen te houden met een eventuele voorkeursdatum.

Oproepbrief

Als kandidaat ontvangt u uiterlijk twee weken voor het examen een oproepbrief. Hierin staat de definitieve examendatum, de afnametijd en een routebeschrijving naar de examenlocatie.

Uitslag

Wij sturen de uitslag van het examen uiterlijk vier weken na afname naar uw werkgever.