Exameninformatie Ventilatie Woningen

Cito verzorgt in opdracht van het Kennisinstituut voor de Installatiesector (ISSO) de examens Ventilatie Woningen.

Examens

U sluit elke module af met een examen. Wilt u examen doen voor module 2, 3 of 4? Dan moet u eerst geslaagd zijn voor module 1.

  • Module 1: Basis ventilatietechniek
  • Module 2: Ontwerpen ventilatiesystemen
  • Module 3: Installeren en opleveren ventilatiesystemen
  • Module 4: Beheer en onderhoud ventilatiesystemen
  • Module: Systeemmontage*
* De module systeemmontage is een op zichzelf staande module.

Cesuur

De cesuur is de grens tussen slagen en zakken. In onderstaand overzicht leest u per module wanneer u geslaagd of gezakt bent.
Een voorbeeld: voor module 1 kunt u maximaal 31 punten halen. Heeft u 22 punten of meer gehaald? Dan bent u geslaagd. Heeft u 21 punten of minder gehaald? Dan bent u helaas gezakt voor dit examen.
Module Maximale score Gezakt Geslaagd
Module 1 31 21 22
Module 2 53 36 37
Module 3 33 22 23
Module 4 30 21 22
Module systeemmontage 34 23 24

Locatie

Het examen vindt plaats in WTC Regardz:
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem 

Meer informatie

U vindt het examenreglement, de eindtermen of de brochure Ventilatie woningen op de pagina overige downloads.