Exameninformatie Zonne-energiesystemen

Cito verzorgt in opdracht van ISSO (het Kennisinstituut voor de installatiesector) de theorie-examens Zonne-energiesystemen.

Theorie-examen

Wij bieden de volgende theorie-examens aan:
  • Ontwerp zonnestroomsystemen;
  • Ontwerp zonnewarmtesystemen.

Waar bestaan de examens uit? De examens bestaan uit een theoriedeel met 30 meerkeuzevragen en een praktijkcasus met 10 meerkeuzevragen.

Cesuur

De cesuur is de grens tussen slagen en zakken. U kunt voor beide theorie-examens maximaal 40 punten halen.
Heeft u 30 punten of meer gehaald? Dan bent u geslaagd. Heeft u 29 punten of minder gehaald? Dan bent u helaas gezakt voor het examen.

Praktijkexamen

De opleidingsinstituten nemen de praktijkexamens zelf af. Cito speelt bij deze examens alleen een administratieve rol.

Locatie

Het theorie-examen vindt plaats in WTC Regardz:
Nieuwe Stationsstraat 10 
6811 KS Arnhem

Meer informatie

U vindt het examenreglement of de eindtermen op de pagina Overige downloads.