Exameninformatie Zonne-energiesystemen

Cito verzorgt in opdracht van ISSO (het Kennisinstituut voor de installatiesector) de theorie-examens Zonne-energiesystemen.

Twee theorie-examens

Wij bieden de volgende twee theorie-examens aan:
  • Ontwerp zonnestroomsystemen
  • Ontwerp zonnewarmtesystemen

Waar bestaan de examens uit? De examens bestaan uit een theoriedeel met 30 meerkeuzevragen en een praktijkcasus met 10 meerkeuzevragen.

Praktijkexamen

De opleidingsinstituten nemen de praktijkexamens zelf af. Cito speelt bij deze examens alleen een administratieve rol.

Certificaat

Uiterlijk zes weken na het examen ontvangt u de uitslag. Als u geslaagd bent voor een examen ontvangt u voor dat betreffende examen een certificaat.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier links in het menu onder Aanmelden in te vullen.

Locatie

De examens vinden op vaste data plaats bij Regardz WTC, Arnhem. Op hun website vindt u een routebeschrijving.

Meer informatie

U vindt het examenreglement of de eindtermen op de pagina Overige downloads.