Inzage, klacht en bezwaar Zonne-energiesystemen

Hieronder treft u in het kort een omschrijving aan van de werkwijze met betrekking tot inzage, klachten en bezwaar. De uitgebreide omschrijving hiervan vindt u in het examenreglement.

Inzage

Voor kandidaten die gezakt zijn voor één van de toetsen Zonne-energiesystemen is inzage in het eigen werk mogelijk tot uiterlijk twee maanden na de definitieve uitslag. De inzage vindt plaatst op het kantoor van Cito in Arnhem. De kosten voor inzage zijn: € 60,50 incl btw.

U kunt zich aanmelden voor inzage door dit formulier in te vullen. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail en een factuur.

Let op: U mag bij de inzage beperkt aantekeningen maken om een eventueel bezwaarschrift te kunnen onderbouwen. Het is dus verboden vragen en antwoorden over te schrijven.

Klachten

Heeft u klachten met betrekking tot het examentraject (bijvoorbeeld over de examenlocatie, de examenleider/surveillant of de inhoud van het examen), dan kunt u deze binnen drie maanden na de bekendmaking van de definitieve uitslag mailen naar isso@cito.nl.

Cito handelt de klachten met betrekking tot organisatie van het examen af. Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.
Let op: een klacht kan geen betrekking hebben op de uitslag van uw examen en zal ook nooit leiden tot aanpassing van uw uitslag.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de uitslag van uw examen, kunt u een bezwaarschrift indienen. Het inhoudelijk gemotiveerde bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van de schriftelijke uitslag aan de Examencommissie zijn verzonden. Dit kan per mail aan isso@cito.nl. Na het indienen van een bezwaarschrift, ontvangt u een factuur. Zodra de factuur betaald is, wordt uw bezwaar in behandeling genomen door de Examencommissie.

Het indienen van een bezwaarschrift kost € 151,25 incl btw. Als uw bezwaar gegrond wordt verklaard én uw uitslag verandert van gezakt in geslaagd, ontvangt u het volledige bedrag terug.

Aanmeldingsformulier