Robbert van Woerden

‘Bij financieel advies is het essentieel om je goed te kunnen verplaatsen in de ander én goed thuis te zijn in je vak.’

Robbert van Woerden is een ervaren pensioendeskundige. Omdat de mogelijkheden voor pensioenopbouw steeds meer beperkt worden, heeft hij zich ook bekwaamd in het vak van financieel planner. Hij is FFP-er sinds 2013. Daarnaast is hij ook een ervaren schrijver en trainer. Robbert schrijft sinds 2009 de Praktijkgids Pensioenen. Dit is een gids vol praktische voorbeelden voor met name HR-adviseurs.

Ervaring

Robbert studeerde Arbeid en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg. Op 32-jarige leeftijd werd hij Hoofd van de Fiscaal-juridische afdeling van een franchiseonderneming gericht op het trainen van pensioenadviseurs. Daarna heeft hij gewerkt als senior pensioenspecialist bij Pensioennavigator en als senior consultant bij KWPS. Sinds april 2016 is bij partner bij Themis Pensioen Professionals. Specialismen zijn verzekeringen en hun voorwaarden, de fiscale en juridische aspecten van pensioen en lijfrente. Robbert schrijft veel vakartikelen, met name gericht op het pensioen van de dga en waardeoverdracht, Hij heeft bij Ecabo eerder ervaring opgedaan als assessor voor Wft Pensioenverzekeringen.

Robbert is getrouwd en heeft drie dochters.