Permanente Educatie

Cito verzorgt in opdracht van de Stichting Certificering Federatie Financieel Planners het Casustraject PE (Permanente Educatie).

PE Casus

Gecertificeerd financieel planners ontvangen iedere twee jaar een casus, die aangepast moeten worden aan de actualiteit. Voor de uitwerking staat ongeveer 40 uur en moet binnen zes weken afgerond worden. Een assessor beoordeelt de casusopdracht binnen zes weken. De kosten voor het casustraject bedragen: € 595,- exclusief btw.

PE Mondeling

Deelnemers die de casus onvoldoende hebben gemaakt, worden uitgenodigd voor een mondeling. De kosten voor een mondeling bedragen: € 518,- exclusief btw.

Uitnodiging

FFP nodigt iedere twee jaar gecertificeerd financieel planners uit voor deelname aan de PE-casus. Deelnemers kunnen zich vervolgens aanmelden voor het maken van een casus gebaseerd op een specifiek Life event.

Data

In het document Data-overzicht PE staan alle gegevens over de planning van het casustraject en de mondelingen.

Uitstel ingedeelde PE Life event

U kunt alleen in bijzondere gevallen uitstellen, zoals bij ziekte of overmacht. Dien uw verzoek voor uitstel in via: info@ffp.nl.

Certificaat

U ontvangt een certificaat als:

  • uw casus beoordeeld is met een voldoende.
  • uw casus beoordeeld is met een onvoldoende, maar u voor het mondeling geslaagd bent.

Binnen een week na het behalen ervan, stuurt Cito u een digitaal certificaat.

U ontvangt geen certificaat als:

  • uw casus beoordeeld is met een onvoldoende en u ook voor het mondeling niet bent geslaagd.
  • wanneer er gerede twijfel is over de authenticiteit van de casus.

Reglement Permanente Educatie

Download hier het Reglement Permanente Educatie voor het PE Casus traject.