Praktijkexamen voor Erkend Financieel Adviseurs (EFA)

Als hypotheek- en financieel adviseurs kunt u per 1 augustus 2016 gebruikmaken van een versnelde route naar het diploma tot financieel planner. Met het FFP-diploma kunt u als adviseur zich ook op het terrein van hoogwaardige financiële planning begeven. De verkorte FFP leer- examenlijn is bedoeld voor Erkend Financieel Adviseurs die ingeschreven zijn bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH). Na het behalen van het FFP-diploma kunnen zij eveneens de FFP CFP®- titel voeren.

Toelatingsvoorwaarden

Wilt u zich aanmelden voor het praktijkexamen voor EFA? Dan moet u binnen één jaar geslaagd zijn voor de twee meerkeuzetoetsen. U kunt zich aanmelden voor dit verkorte traject als:
  1. Deeltoets 1 ‘Generiek en Familie’ en deeltoets 3 ‘Ondernemer’ met goed gevolg zijn afgerond.
  2. U het certificaat Erkend Financieel Adviseur bij Cito hebt overlegd.

U heeft dan anderhalf jaar de tijd om het praktijkexamen voor EFA te behalen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het praktijkexamen voor EFA via de link naar het aanmeldingsformulier rechts op deze pagina.

Betalen

Heeft u zich aangemeld voor het praktijkexamen voor EFA? Dan ontvangt u de factuur per mail.
Let op! Betaal de factuur voor de uiterste betaaldatum! Wij sturen u alleen de casus toe als de factuur is betaald.

Casusopdracht

De casusopdracht mag u thuis doen. U krijgt hier drie weken de tijd voor. Het maken van de opdracht duurt ongeveer twintig uur. U verdedigt de casus tijdens het mondelinge examen. Voor elk examen worden de casussen nieuw ontwikkeld. Vanaf 1 mei geldt de relevante wetgeving van het betreffende jaar.

Belangrijke data

Hieronder staan de data waarop u examen kunt doen en bijbehorende andere belangrijke data. De mondelinge examens worden in Arnhem afgenomen.

2018
Mondeling examen Uiterste aanmeld-datum Uiterste betaal-datum Datum vrijgeven casus Uiterste datum inleveren casus
9 november 24 september 1 oktober 1 oktober 22 oktober

2019
Mondeling examen Uiterste aanmeld-datum Uiterste betaal-datum Datum vrijgeven casus Uiterste datum inleveren casus
8 maart 2019 21 januari 2019 28 januari 2019 28 januari 2019 18 februari 2019
21 juni 2019 6 mei 2019 13 mei 2019 13 mei 2019 3 juni 2019
8 november 2019 23 september 2019 30 september 2019 30 september 2019 21 oktober 2019
Op het moment dat deze data vol zijn geboekt worden er nog meer data opengesteld in dezelfde week.

Vaardigheidstraining

Let op! Voordat u mondeling examen doet, moet u eerst de vaardigheidstraining volgen. De vaardigheidstraining, verzorgd door geaccrediteerde opleiders, zal in sommige gevallen ook verkort aangeboden worden waarbij het accent op ondernemen en de DGA ligt.

Mondeling examen

Twee assessoren nemen het mondelinge examen af bij Cito in Arnhem. Dit examen bestaat uit twee onderdelen:
  • Onderdeel 1: Klantpresentatie (15 minuten);
  • Onderdeel 2: Verdediging casusopdracht (30 minuten).

Het rollenspel komt in dit verkorte examen te vervallen. Direct na het mondeling examen ontvangt u de voorlopige uitslag van de assessoren.

Examen annuleren of uitstellen

U kunt uw deelname aan het mondeling examen uiterlijk tot de datum van het vrijgeven van de casus annuleren. Wij berekenen dan € 45,- administratiekosten en storten uw examengeld terug. U kunt een examen niet uitstellen.

Diploma

U ontvangt de definitieve uitslag binnen twee weken na uw mondelinge examen.
Bent u geslaagd? Dan ontvangt u een uitnodiging voor de diploma uitreiking.

Herkansen

Bent u nog niet geslaagd? Dan mag u het praktijkexamen herkansen.
Let op! Haal uw praktijkexamen voor EFA binnen de anderhalf jaar dat uw theorie-examen geldig is!

Meer informatie

Wilt u meer weten over het praktijkexamen voor EFA? Download de examenspecificaties, het examenreglement, de opdracht of de voorbeeldcasus rechts op deze pagina.
Meer informatie over bijvoorbeeld het annuleren van het mondeling examen, klacht, bezwaar, of beroep of van de casus leest u ook in het examenreglement.

Gecertificeerd FFP-lid worden

Wilt u weten wat u na het behalen van het diploma moet doen om gecertificeerd FFP-er te worden? Kijk dan op de website van FFP.

Ga naar