‘Een APK voor beoordelaars’

Bert Prenger

'Ik vind de workshop ‘Beter Beoordelen’ van Cito heel nuttig', vertelt Bert Prenger, Manager Human Resources bij Schaeffler Nederland B.V. 'Wij hebben de workshop gevolgd met al onze leidinggevenden. Want als leidinggevende beoordeel je elke dag. En dan is het goed om weer eens te bespreken hoe je nu eigenlijk beoordeelt en of dat niet beter, objectiever, kan. Deze workshop is een APK voor beoordelaars.'

‘Je krijgt een spiegel voorgehouden en het is soms best confronterend wanneer de trainer je op waarnemingsfouten wijst. Goed observeren is een hele kunst. De training is vooral ook een kans om objectiever en betrouwbaarder te leren oordelen. Zo hadden we binnen een afdeling op een gegeven moment een aantal wisselingen van leidinggevenden. En toen bleek dat bepaalde medewerkers ook verschillende beoordelingen kregen. Mede door deze verschillen gingen wij ons afvragen of we de beoordelingscriteria nog wel voldoende op orde hadden.’

Het feitelijke zit in onze cultuur

‘Cito is de expert op toetsgebied. Ze weten hoe dat moet en kunnen het ook nog eens wetenschappelijk onderbouwen en uitleggen. Dat is fijn voor een technisch bedrijf als het onze waar we eigenlijk alles altijd precies willen weten. Dat feitelijke zit in onze genen en dus past de werkwijze van Cito goed bij onze cultuur. Door de training hebben we weer eens kritisch gekeken naar onze beoordelingsformulieren en functieprofielen. Waar nodig passen we deze de komende periode aan. Is het bijvoorbeeld wel duidelijk genoeg wat we van iemand verwachten? Want alleen dan kun je de beoordelingscriteria helder en meetbaar maken. Het is goed om met elkaar de standaarden die je hanteert te bespreken.’

Onderbouwing is belangrijk

‘Tijdens de workshop werd ook duidelijk hoe belangrijk de onderbouwing van je eindoordeel is. Dat je woorden zorgvuldig moet kiezen. Wat jij vindt , is voor een ander lang niet altijd zo helder als jij denkt. ‘Beter Beoordelen’ is een intensieve, soms confronterende en goede workshop. Vooraf vroegen sommige leidinggevenden zich af of het voor hen wel nut had omdat ze al zoveel jaren beoordelingen maken, maar achteraf vonden ze het een nuttige en leerzame dag.’