'Meten wat je ook echt wilt weten'

Den Hartogh Logistics

Ton van Peperstraten is bij Den Hartogh Logistics verantwoordelijk voor alle trainingen. Ook geeft hij zelf verschillende trainingen. Den Hartogh Logistics is een Logistic Service Provider voor de (petro)chemische industrie. Het bedrijf opereert wereldwijd vanuit 30 locaties in 17 verschillende landen. Er werken meer dan 600 chauffeurs. Den Hartogh Logistics heeft het voortdurend trainen van haar chauffeurs hoog in het vaandel staan.

‘Elke chauffeur volgt een basistraining en daarnaast nog een aantal specifieke trainingen. Om het bedrijf, maar ook de chauffeurs te verzekeren dat de lesstof goed is ontvangen, sluiten we de trainingen altijd af met een toets. Omdat we personeel hebben uit verschillende landen is de vragenlijst beschikbaar in het Engels en in het Duits. We hebben dus te maken met mensen met verschillende achtergronden en culturen. Cito heeft ons geholpen om de kwaliteit van onze toetsen te verbeteren.’

Heeft iemand de lesstof echt begrepen?

‘We hebben de vragen die we onze chauffeurs stellen laten toetsen door Cito’, legt Ton van Peperstraten uit. ‘Ik heb van onze sessies met de specialisten van Cito geleerd hoe belangrijk het is dat je de vragen op de juiste manier stelt. Alleen zo kun je controleren of iemand de lesstof ook echt begrepen heeft. Voor ik Training manager werd bij Den Hartogh Logistics heb ik gewerkt als docent en dacht dat ik wel goede multiple choice vragen kon maken. Maar vaak zijn de vragen toch nog te lang. En daardoor te moeilijk. Of liggen de antwoorden te ver van elkaar. Je moet de antwoordmogelijkheden juist dichter bij elkaar laten liggen zodat alleen iemand die de stof echt begrepen heeft het goede antwoord kan geven. Een goede toets maken is echt een vak apart. We hebben goed advies gekregen van Cito over hoe we veel voorkomende fouten in de toekomst kunnen vermijden. Hierdoor is de kwaliteit van onze training toegenomen.’

Gebruikmaken van de kennis van Cito

‘Cito heeft ons geholpen om de kwaliteit van de training Laden & Lossen te verbeteren. Dit is een belangrijke training omdat onze chauffeurs werken met chemische stoffen en gassen. Hierbij is het werken volgens procedures van essentieel belang. Ik kan me goed voorstellen dat we ook voor andere trainingen de hulp van Cito gaan inroepen. En ik kan anderen aanraden ook gebruik te maken van de kennis die er bij Cito aanwezig is, zodat je met een toets ook echt meet wat je wilt weten.'