‘De kwaliteit van onze toetsen is zeker verbeterd!’

‘De kwaliteit van onze toetsen is zeker verbeterd!’

Op het hoofdkantoor van UWV hebben zes mensen de training Examendeskundige gevolgd. Een van hen is Vera Kloppenburg, medewerker van het Kennis- en Toetscentrum van de afdeling HRM WERKbedrijf. ‘Professionalisering en ontwikkeling van iedere medewerker staat hoog op de agenda van UWV. Dat willen we dus ook goed kunnen toetsen. Daarnaast hebben we allerlei interne opleidingen en trainingen en vonden we het belangrijk om handvatten te krijgen hoe het geleerde ook beter te kunnen toetsen.’


‘Wij zijn natuurlijk geen onderwijsinstelling maar UWV breed worden wel toetsen gebruikt, zowel als afsluiting van een e-learning of functiegerichte training als na een ontwikkelingstraject. Met de kennis van toen deden we al heel veel op dit vlak. Dankzij de training Examendeskundige van Cito hebben we geleerd hoe we dit nog beter kunnen aanpakken. En ook daadwerkelijk meten wat we willen meten.’

Training en certificering

‘We hebben een incompany-training gekregen van Cito. Het belangrijkste leerpunt van de training vind ik dat je altijd moet kunnen onderbouwen wat je vraagt. En waarom je iets vraagt. Alleen met een goede structuur en vast omlijnd pad kun je ervoor zorgen dat je ook echt meet wat je wilt meten. Na afloop van de training zijn we nog verder gegaan met de certificering. Zeker voor ons als niet-onderwijsinstelling vinden we dit een meerwaarde. Als een onafhankelijk instituut als Cito je een certificering toekent, is dat een bewijs dat je de materie echt beheerst en kunt toepassen. We zien het als een verzilvering van onze kennis en kunde. Als een kwaliteitskeurmerk.’

Pittig en leerzaam

‘Het certificeringstraject was een pittige klus. Vier eigen toetsen beoordelen en er een advies over geven. Vooral de vertaalslag vanuit het onderwijsjargon en documenten was tijdrovend. Wel vonden we het allemaal een erg leerzaam traject. De training en certificering zal de kwaliteit van onze toetsen zeker verbeteren. We kunnen de opgedane kennis goed gebruiken bij het opzetten van toetsbeleid voor het WERKbedrijf en het geven van interne adviezen over toetsen. Daarnaast werken we met ons zessen samen aan een Toetshandboek voor de organisatie.’