‘Het grote pluspunt is de kwaliteit’

Sportmassage

Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) is de toonaangevende organisatie op het gebied van sportmassage in Nederland. Het NGS organiseert de examens voor zowel particuliere opleidingen als voor de roc’s. Hans Helsper is voormalig voorzitter van het NGS en voormalig voorzitter van de Examencommissie.

Het NGS organiseert als onafhankelijke instantie jaarlijks de examens ter verkrijging voor het 'NGS-diploma Sport- en Wellnessmassage'. Het theorie-examen maakt het NGS in samenwerking met Cito.

Theorie-examen

Voordat men kan deelnemen aan het praktijkexamen, moet het theorie-examen met succes zijn afgerond. Cito verzorgt het theoretische gedeelte. Helsper: 'Cito is verantwoordelijk voor de vragen, de afname, de analyse en de normering van dit examen. Uiteraard in overleg met de examencommissie van het NGS.' Het theorie-examen bestaat uit 150 meerkeuzevragen over de onderdelen Anatomie, Fysiologie, Massagetheorie en Kwaliteitszorg.

Waarborgen van kwaliteit

Het NGS werkt als brancheorganisatie voor sportmassage en sportverzorging nauw met Cito samen voor de vervaardiging en kwaliteitscontrole van het theorie-examen. 'We werken al sinds 1985 met Cito samen en het bevalt nog steeds uitstekend. Het grote pluspunt is de professionaliteit van Cito. Ze weten wat ze doen en zijn daar ook goed in.' Een ander groot voordeel is de kwaliteit van de examens. 'Door Cito wordt de kwaliteit van het theorie-examen gewaarborgd', aldus Helsper.