‘Al na een paar dagen krijgen we de resultaten’

Charles Gusdorf Edufarma

Stichting Edufarma verzorgt verschillende farmaceutische opleidingen en examens. De opleiding Farmaceutisch Vakman biedt de theoretische vakkennis die voor de industriële bereiding van geneesmiddelen vereist is. Voor het verwerken van de antwoordbladen voor een deel van het examen Farmaceutisch Vakman schakelt Edufarma al ruim 25 jaar Cito in. Charles Gusdorf, voorzitter van de Examencommissie, vertelt hier meer over.

‘In de Stichting Edufarma heeft zich het overgrote deel van de in Nederland producerende farmaceutische bedrijven verenigd. Edufarma is destijds opgericht omdat er nog geen opleidingsinstituut voor technisch personeel in de farmaceutische industrie was. Deze medewerkers houden zich onder andere bezig met de productie, logistiek en kwaliteitsbeheer van geneesmiddelen. Inmiddels zijn onze examens erkend door de overheid en staan ze onder toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In de afgelopen jaren hebben al meer dan 7.000 kandidaten ons examen Farmaceutisch Vakman afgelegd. Het examen bestaat uit twee delen. Een deel met open vragen en een deel met meerkeuze vragen. Wij schakelen Cito in voor de logistiek rondom dit deel van de examens. Cito maakt het examenformulier en verwerkt en analyseert voor ons de antwoordbladen. Dat scheelt ons veel tijd omdat wij dit deel van het examen niet handmatig hoeven na te kijken. Al na een paar dagen krijgen wij de resultaten weer teruggestuurd vanuit Cito. Het nakijken van de open vragen kost aanzienlijk meer tijd’, aldus de heer Gusdorf.

Lange samenwerking

‘De vragen maken wij altijd zelf. Omdat Cito voor ons ook een analyse van de uitslag maakt, vertelt dat ons ook iets over de kwaliteit van onze vragen. Wanneer veel deelnemers aan het examen dezelfde vraag fout maken, kun je jezelf afvragen of de vraag wel duidelijk genoeg was of misschien niet goed aansloot bij de lesstof. Cito doet niet heel veel voor ons, maar we zijn zeker tevreden over datgene wat ze doen. We werken natuurlijk niet voor niets al zo lang met hen samen.’