'Deelnemers kunnen de training direct in de praktijk toepassen'

Stichting railAlert

Werken aan het spoor is niet zonder risico's. Daarom worden de werknemers die de veiligheid moeten bewaken tijdens spoorwegwerkzaamheden regelmatig geëvalueerd. In opdracht van Stichting railAlert ontwikkelden RaiIinfra Opleidingen en Cito een training voor praktijkbeoordelaars, die deze werknemers 'on the job' moeten beoordelen op hun geschiktheid.

'Om een veilige werkplek te realiseren heb je kennis en vaardigheden nodig, maar ook houding en gedrag zijn van groot belang', legt Theo Kortenhof van railAlert uit. 'De praktijkbeoordelaars moeten deze laatste twee aspecten beoordelen. Helaas bleek dat veel praktijkbeoordelaars daar niet goed toe in staat waren. Dat was voor ons aanleiding om een training te laten ontwikkelen. We kwamen bij Cito uit vanwege haar ervaring op dit gebied.'

 

Enthousiaste reacties

Aanvankelijk waren veel deelnemers erg sceptisch over de training. Kortenhof: 'Zij moeten natuurlijk ook al veel opleidingen volgen.' Tijdens de training werd de theorie over observatie- en beoordelingsvaardigheden en het geven van feedback afgewisseld met het oefenen van praktijksituaties. 'Juist dankzij deze praktische oefeningen met herkenbare praktijksituaties raakten de deelnemers bijzonder enthousiast. Men kon de kennis direct in de praktijk gebruiken.'

 

Goede resultaten

Volgens Kortenhof werpt de training zijn vruchten af. 'De meeste deelnemers vulden voorheen de beoordelingsformulieren achter hun bureau in. Nu begrijpen ze de strekking van de beoordelingscriteria beter. Ze observeren de te beoordelen persoon veel vaker in de werksituatie en ze weten beter waar ze op moeten letten. Ook zijn ze zich bewust van de valkuilen bij het beoordelen en weten ze hoe ze opbouwende feedback kunnen geven.' De nieuwe training voor praktijkbeoordelaars is daarmee een waardevolle aanvulling op hun werk.