Toets Verpleegkundig Rekenen

De Toets Verpleegkundig Rekenen is een multi-inzetbare toets voor ziekenhuizen. De toets meet de rekenvaardigheid van verpleegkundigen op mbo-niveau 4 en op
hbo-v niveau 5.

U kunt de toets naar eigen wens inzetten. Bijvoorbeeld als nulmeting of eindtoets.
Na het maken van de toets weet u:
  • wat de rekenvaardigheid van uw verpleegkundigen is;
  • hoe deze zich verhoudt tot de landelijke norm;
  • op welke gebieden uw verpleegkundigen bijscholing nodig hebben.

Waarom de Toets Verpleegkundig Rekenen?

Wij zetten de voordelen voor u op een rij.
  • De toets is genormeerd samen met de belangrijkste beroepsverenigingen.
  • De toets wordt aanbevolen door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).
  • De toets is adaptief: zo krijgt elke verpleegkundige een toets op maat.

Landelijke norm

De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen (V&VN) erkent de normering van deze toets als dé landelijke norm voor rekenvaardigheid van verpleegkundigen. De norm van de toets is vastgesteld door vertegenwoordigers van V&VN, andere brancheorganisaties en deskundigen uit het verpleegkundig beroepenveld. Daarnaast adviseert de NVZ alle ziekenhuizen deze toets in te zetten.