Nederlands als tweede taal (NT2)

Het beheersen van een taal is van groot belang voor het goed kunnen functioneren in de maatschappij. Dit geldt niet alleen voor mensen die in Nederland zijn opgegroeid, maar ook voor mensen die Nederlands als tweede taal spreken. Daarnaast is het van belang op de hoogte te zijn van de belangrijkste grondbeginselen van de Nederlandse samenleving. 

Nederlands als tweede taal geeft volwassenen de kans om via onderwijs een vak te leren en een diploma of certificaat te halen. Voor de verschillende opleidingen biedt Cito instrumenten aan, zoals toetsen en portfolio’s. Hiermee krijgt u beter zicht op de resultaten die deze trajecten opleveren. Ook trainen wij docenten in het maken van toetsen, het werken met portfolio’s en het inrichten van inburgeringstrajecten.

Aspirant-beoordelaars gezocht voor de Staatsexamens NT2

Eind 2017 verzorgt Cito samen met Bureau ICE een Beoordelaarstraining Staatsexamens NT2. Hierin worden deelnemers opgeleid om de onderdelen Spreken I en II en Schrijven I en II te beoordelen. Deze extra beoordelaars zijn nodig omdat het aantal kandidaten toeneemt. De training wordt afgesloten met een examen. Deelnemers die zijn geslaagd, gaan tegen betaling aan de slag als beoordelaar. Voor toelating tot de training wordt bekeken of aspirant beoordelaars voldoen aan het Profiel Beoordelaar Staatsexamens Nt2.

Geïnteresseerd? Stuur uiterlijk vrijdag 13 oktober een mail naar Willy.Hooijer@cito.nl. Zij zal u nader informeren over de selectieprocedure.