Nederlands als tweede taal (NT2)

Het beheersen van een taal is van groot belang voor het goed kunnen functioneren in de maatschappij. Dit geldt niet alleen voor mensen die in Nederland zijn opgegroeid, maar ook voor mensen die Nederlands als tweede taal spreken. Daarnaast is het van belang op de hoogte te zijn van de belangrijkste grondbeginselen van de Nederlandse samenleving. 

Nederlands als tweede taal geeft volwassenen de kans om via onderwijs een vak te leren en een diploma of certificaat te halen. Voor de verschillende opleidingen biedt Cito instrumenten aan, zoals toetsen en portfolio’s. Hiermee krijgt u beter zicht op de resultaten die deze trajecten opleveren. Ook trainen wij docenten in het maken van toetsen, het werken met portfolio’s en het inrichten van inburgeringstrajecten.

Nieuwe oefenexamens NT2 2014