Nederlands als tweede taal (NT2)

Het beheersen van een taal is van groot belang voor het goed kunnen functioneren in de maatschappij. Dit geldt niet alleen voor mensen die in Nederland zijn opgegroeid, maar ook voor mensen die Nederlands als tweede taal spreken. Daarnaast is het van belang op de hoogte te zijn van de belangrijkste grondbeginselen van de Nederlandse samenleving. 

Nederlands als tweede taal geeft volwassenen de kans om via onderwijs een vak te leren en een diploma of certificaat te halen. Voor de verschillende opleidingen biedt Cito instrumenten aan, zoals toetsen en portfolio’s. Hiermee krijgt u beter zicht op de resultaten die deze trajecten opleveren. Ook trainen wij docenten in het maken van toetsen, het werken met portfolio’s en het inrichten van inburgeringstrajecten.

Aspirant-beoordelaars gezocht voor de Staatsexamens Nt2

In het voorjaar van 2018 verzorgt Cito samen met Bureau ICE een Beoordelaarstraining voor de Staatsexamens Nt2. Hierin worden deelnemers opgeleid om de onderdelen Spreken I en II en Schrijven I en II te beoordelen. De extra beoordelaars zijn nodig omdat het aantal kandidaten toeneemt. De training wordt afgesloten met een examen.
De trainingsdata zijn op woensdag 23 mei en woensdag 13 juni; het examen is op 27 juni.
Locatie voor de training is Cito Arnhem; het examen is bij Bureau ICE Culemborg.

Deelnemers die zijn geslaagd, gaan daarna tegen betaling aan de slag als beoordelaar.
Voor toelating tot de training wordt bekeken of aspirant beoordelaars voldoen aan het Profiel Beoordelaar Staatsexamens Nt2.

Geïnteresseerd? Stuur dan zo spoedig mogelijk een mail naar Willy.Hooijer@cito.nl.
Zij zal u nader informeren over de selectieprocedure.