Papier/digitaal-onderzoek Toets 3

Hartelijk dank voor uw belangstelling.

De inschrijftermijn voor deelname is helaas verstreken en de inschrijving via het digitale inschrijfformulier is gesloten. Wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar pretestvolgsysteem-vo@cito.nl onder vermelding van uw schoolgegevens.