Meldingen Wet bescherming persoonsgegevens

Wilt u een melding maken over een onzorgvuldige omgang met persoonsgegevens? Hieronder staan voor u de onderwerpen en de meldingsnummers.

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy

Rechts downloadt u het Convenant (april 2015) over de bescherming van persoonsgegevens en waarborgen voor de zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens. Aanvullingen hierop staan voor u hier handig bij elkaar. Het gaat over gegevens in het kader van het gebruik van Digitale Onderwijsmiddelen voor het volgen van onderwijs bij Onderwijsinstellingen.

Melding


Eindtoets Basisonderwijs
Meldingsnummer 1214976

Proefafname kijk- en luistertoetsen Nederlands en moderne vreemde talen
Meldingsnummer 1214991

Toelatingstoets voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs
Meldingsnummer 1215008

Volg- en adviessysteem voortgezet onderwijs (Entree-, Volg- en Adviestoetsen)
Meldingsnummer 1215011

Doorstroomonderzoek voortgezet onderwijs
Meldingsnummer 1214964

Entreetoets groep 5, 6 en 7 basisonderwijs
Meldingsnummer 1214988

Pretest centrale examens
Meldingsnummer 1215069

Posttest centrale examens
Meldingsnummer 1215057

Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON)
Meldingsnummer 1215045

Deelname aan het Programme for International Student Assessment (PISA)
Meldingsnummer 1215021

Leerlingadministratie voor de proefafnames van het Cito Leerlingvolgsysteem
Meldingsnummer 1215033

Toets Verpleegkundig Rekenen
Meldingsnummer m1475586