Staatsexamen NT2: Nederlands als tweede taal

Het Staatsexamen NT2 van het CvTE is bedoeld voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, maar willen aantonen dat ze het Nederlands voldoende beheersen om hier te kunnen werken of studeren. Daarom zijn er twee examenprogramma’s ontwikkeld. U kunt zich aanmelden voor een van deze examens.

Programma I en II

Het Staatsexamen NT2 heeft twee examenprogramma's:
  • Examenprogramma I
    Voor mensen die op niveau mbo-3 en mbo-4 een vakgerichte functie op de arbeidsmarkt willen vervullen. Of daarvoor een beroepsopleiding willen volgen. Denk bijvoorbeeld aan een vakopleiding binnen een ROC (Regionaal Opleidingen Centrum).
  • Examenprogramma II
    Voor mensen die een midden- of hogere kaderfunctie willen vervullen. Of daarvoor een opleiding willen volgen. Denk aan een studie in het hoger onderwijs of aan een universiteit.

Examenonderdelen

Beide programma's bestaan uit de onderdelen lezen, schrijven, luisteren en spreken. Voor elk onderdeel dat met succes afgelegd wordt, ontvangt de kandidaat een certificaat. Bij vier certificaten krijgt de kandidaat het diploma Staatsexamen Nederlands als tweede taal: hét bewijs dat de kandidaat de Nederlandse taal beheerst.

Examendata en locatie

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Groningen organiseert de examens. Vrijwel elke week nemen zij een examen voor programma I en II af. Met uitzondering van de kerstperiode en in de zomer. Het examen vindt plaats op een van de vijf vaste locaties: Amsterdam, Eindhoven, Rijswijk, Rotterdam of Zwolle.

Aanmelden via website DUO

Wilt u zich aanmelden voor het Staatsexamen NT2? Gebruik dan de link rechts op de pagina.

Voorbeeldexamens van Cito

Wilt u oefenen met het Staatsexamen NT2? Bestel dan bij ons de voorbeeldexamens.

Beoordelaars

Hebt u zich aangemeld als beoordelaar voor het Staatsexamen NT2 en wilt u weten of u geselecteerd bent? Kijk dan in het linkermenu bij beoordelaars.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Staatsexamen NT2? Ga dan naar de website van DUO. U vindt ook veel informatie op de website het College voor Toetsen en Examens. Bekijk bijvoorbeeld de voorlichtingsfilm. Voor informatie over de voorbeeldexamens neemt u met ons contact op.