Toetsen voor pabo's: wiscat en Mens en Wereld

Met de rekentoets (wiscat-pabo) en de toetsen Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuuronderwijs (Mens en wereld-pabo) – kunnen leerkrachten van pabo’s vaststellen of instromende eerstejaars pabostudenten voldoen aan de landelijk vastgestelde norm. Ook bieden de toetsen aanknopingspunten voor gerichte bijscholing.

Digitale afname met CitoTester

De toetsen worden digitaal afgenomen met de speciaal hiervoor ontwikkelde software. De afnamen vinden plaats bij de pabo’s, op een door u zelf bepaald moment.

Afnamemoment

De studenten maken deze toetsen bij aanvang van hun studieloopbaan op de pabo. Voldoen zij aan deze landelijk vastgestelde norm, dan is daarmee voor hen dit onderdeel afgesloten. Voldoen zij niet aan de landelijk vastgestelde norm, dan hebben zij de tijd om zich bij te scholen. Voor het afsluiten van de propedeuse moeten zij de toets opnieuw maken. Wanneer zij dan wel aan de landelijk vastgestelde norm voldoen, is daarmee dit onderdeel afgesloten. Zo niet, dan volgt een bindend studieadvies vanuit de pabo.

Geheimhouding opgaven

De opgaven voor wiscat-pabo en de toetsen Mens en Wereld voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en hebben een lange ontwikkelingscyclus. Het is daarom niet altijd haalbaar om jaarlijks de opgaven te verversen of te vervangen. Omdat de toetsen kunnen leiden tot een bindend studieadvies moeten de pabo’s strenge maatregelen nemen om de geheimhouding van de opgavenbank te waarborgen. Pabo’s mogen de toetsen mede daarom niet als oefentoetsen gebruiken.

Na afname van de toetsen

Direct na afloop van de gemaakte toets mogen studenten of docenten de toets niet inzien en/of bespreken. De rapportages over het toetsresultaat geven studenten en docenten informatie over de behaalde resultaten. Studenten kunnen van gemaakte toetsen de opgaven en de gegeven antwoorden inzien bij Cito. Docenten beschikken via de rapportage over informatie om gericht diagnostisch georiënteerde instrumenten in te zetten. Op basis daarvan kunnen zij eventueel benodigde remediëring vormgeven.

Samenwerking

In opdracht van de Vereniging Hogescholen ontwikkelde Cito in samenwerking met de pabo’s een adaptief rekenpakket voor rekenen. De toetsenbank voor de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuuronderwijs ontwikkelden we in opdracht van de vereniging van eigenaren Entreetoets Mens en Wereld.

Meer informatie

Pabo’s die al werken met de toetsen, kunnen alle handleidingen en overige benodigde informatie downloaden via onze portal. Een link naar Cito Portal vindt u rechts op de pagina.

Vragen of kennis delen?