12e editie

Sprekers en sessies Kennisplatform Examinering HO: Verduurzamen van toetskwaliteit

Op donderdag 11 oktober organiseren we de 12e keer het Kennisplatform Examinering HO. Dit maal is HAN in Nijmegen gastheer. Onderstaande sprekers nemen u graag mee in het thema Verduurzamen van toetskwaliteit.

 Ernie Schouten Ernie Schouten
HAN
Ernie Schouten is verbonden aan het instituut Socal Work van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. In zijn rol van toetsdeskundige ondersteunt hij opleidingen bij het optimaliseren van de kwaliteit van toetsing. Daarnaast coacht hij namens de HAN Academy docenten die tijdens het BKE- of SKE-traject extra ondersteuning nodig hebben of zelfs vastgelopen zijn. Ook begeleidt hij docententeams die via een maatwerktraject het verbeteren van de toetsing willen combineren met het behalen van een BKE- of SKE certificaat. Naast zijn werk bij de HAN is Ernie als toetsdeskundige werkzaam bij Cito in Arnhem en is hij verbonden aan het project 10voordeLeraar (Vereniging Hogescholen).
 Inge de Jager Inge de Jager
Cito
Inge de Jager is senior trainer en adviseur hoger onderwijs bij Cito. Zij begon haar carrière als studiebegeleider in het voortgezet onderwijs en is van daaruit doorgegroeid naar docent, conrector en directeur. Daarna heeft zij op een mbo/hbo gewerkt als vestigingsdirecteur en daar een grote rol gespeeld in het begeleiden van docenten op het gebied van toetsing en het bouwen van toets- en onderwijsprogramma’s. Dit is haar zo in de vezels gaan zitten, dat ze zich hier vervolgens volledig op is gaan specialiseren. Met als voordeel dat ze niet alleen weet hoe het ‘hoort’ maar ook hoe het werkelijk in de praktijk ‘gaat’. Een trainer uit de klei getrokken dus. Haar focus ligt op het verduurzamen van (het effect van) toetsen en toetskwaliteit. Zowel voor de docent als de student.
 Bob Gotte Bob Götte
Hogeschool Inholland
Bob Götte is docent bij de opleiding Communicatie binnen het domein Creative Business van Hogeschool Inholland. Afgelopen 10 jaar was hij actief als curriculair ontwikkelaar en was hij een van de co-founders van de associate degree Crossmediale Communicatie waarvoor hij in 2009 de Tabe Mulderprijs ontving. Daarnaast is hij sinds 2016 verbonden aan het lectoraat Teaching, Learning & Technology van de hogeschool. Hier participeert hij in de onderzoeksgroep Teaching, Learning & Feedback. In 2015 studeerde hij cum laude af aan de masteropleiding Leren en Innoveren. Zijn masterthesis betrof een ontwerpgericht onderzoek naar de inzet van peerreview in de afstudeerfase van de opleiding Communicatie. Voor dit onderzoek ontving hij in 2016 de Publieksprijs onderzoek van Hogeschool Inholland. Op dit moment houdt Götte zich bezig met het scripten van samenwerkend leren in leergemeenschappen en de inzet van peer- en expertreview binnen afstudeerkringen.
 Pieter Swager Pieter Swager
Hogeschool Inholland
Pieter Swager is sinds 2004 als projectleider, kernteamlid en onderzoeker verbonden aan het lectoraat Teaching, Learning & Technology van Hogeschool Inholland. Daar participeert hij ook in onderzoeks- en adviesprojecten. Daarnaast is hij onderzoeksbegeleider bij de Masteropleiding Leren en Innoveren van Hogeschool Inholland. Eerder was Swager betrokken bij de ontwikkeling van de online lerarenopleiding DigiPabo. Binnen het domein Onderwijs & Innovatie trad hij ook op als docent, afstudeerbegeleider, stage-, propedeuse-, afstudeercoördinator en opleidingsmanager a.i. Tevens nam hij als projectleider deel in diverse landelijke e-learning-innovatieprojecten van de DU (Digitale Universiteit) en in interne Inholland-projecten zoals New Blends.
 Martijn Leenknecht Martijn Leenknecht
Hogeschool Zeeland
Martijn Leenknecht MSc. is onderwijskundige bij HZ University of Applied Sciences (HZ). Hij is werkzaam als beleidsadviseur bij Dienst Onderwijs, Onderzoek, en Kwaliteit. Zijn aandachtsgebieden zijn toetsen & beoordelen, docentprofessionalisering, onderwijsbeleid en studiesucces. Hij is oprichter en coördinator van het landelijke Platform Leren van Toetsen. Dit platform is een samenwerking van hogescholen en wordt gecoördineerd door HZ en Hogeschool Rotterdam. Het platform richt zich op kennisontwikkeling en –deling rondom feedback en de leerwaarde van toetsen & beoordelen in het hbo. Martijn is als promovendus verbonden aan het Roosevelt Center for Excellence in Education in Middelburg. Tevens is hij onderzoeker bij het Lectoraat OnderwijsExcellentie in het Primair Onderwijs van HZ. In zijn onderzoek richt hij zich op motiverende docentstijlen van docenten in het hbo en het po.
 Suzan de With Suzan de With-Bloemendaal
Hogeschool Viaa
Als algemeen beleidsmedewerker bij Hogeschool Viaa is Suzan de With-Bloemendaal betrokken bij het thema toetsing. Ze heeft meegewerkt aan de implementatie van de wet Versterking Besturing (2010) en de hogeschoolbrede Leidraad Toetsing & Examinering. Binnen de hogeschool geeft Suzan als gecertificeerd senior examinator trainingen aan toets- en examencommissies. Naast haar werk is Suzan ook student. De studie heeft haar ervan bewust gemaakt hoe verschillende docenten met toetsing omgaan en wat dat met een student doet.

Plenaire sessie

 • Het scripten van peerreview Bob Götte en Pieter Swager van Hogeschool Inholland

  Peerreview kan de leeropbrengsten bij summatieve toetsing van complexe opdrachten verhogen, mits de feedback kwalitatief goed is, beredeneerd wordt ingezet en adequaat georganiseerd. Lectoraat Teaching, Learning & Technology van Hogeschool Inholland ontwikkelt scripts voor een effectieve, technologie-ondersteunde inzet van peerreview om het leerproces te versterken en de leeropbrengsten te verhogen. Bob Götte en Pieter Swager laten zien hoe peerreviews in de praktijk werken en wat het de studenten oplevert.

Interactieve sessies

 • Het BKE-certificaat als startpunt van verdere ontwikkeling
  Ernie Schouten, HAN en Inge de Jager, Cito

  In deze sessie wisselt Ernie Schouten met de deelnemers van gedachten over wat we kunnen doen om de docenten die hun BKE behaald hebben verder te enthousiasmeren, te stimuleren, te ondersteunen, te begeleiden of te trainen. Om zo hun basisvaardigheden op gebied van toetsing te verankeren en verder uit te breiden. Welke goede voorbeelden zijn er al? Trekken hogescholen al met elkaar op? En zo ja, hoe dan?
  Het beoogde eindresultaat van de sessie is een inventarisatie van bestaande initiatieven, een lijst van mogelijke nieuwe ideeën en waar mogelijk afspraken over onderlinge samenwerking en uitwisseling.

 • Feedbackcultuur in kaart brengen
  Martijn Leenknecht, Hogeschool Zeeland

  Het is makkelijk gezegd: je moeten toetsen zo inzetten zodat ze het leerproces van de student optimaal stimuleren. Soms is dat ook zo, dan werkt het en gebeuren er mooie dingen. Soms loopt het minder goed en zit je met de handen in het haar. Hoe kom je tegemoet aan wettelijke eisen en krijg je studenten tegelijkertijd in een actieve houding waarin ze toetsresultaten en feedback gaan gebruiken in hun ontwikkeling tot competent beroepsbeoefenaar? Aan de hand van een praktijkcasus gaan we met elkaar in gesprek over uitdagingen, aanpakken en opbrengsten. Een docent en student delen hun persoonlijke ervaringen en onderwijskundige Martijn Leenknecht verbindt deze ervaringen aan theorie en ervaringen die zijn opgedaan binnen Platform Leren van Toetsen.

 • Toetskwaliteit – wiens verantwoordelijkheid is dat eigenlijk?
  Suzan de With- Bloemendaal, Hogeschool Viaa

  Toetskwaliteit is een abstract thema. Het spreekt weinig mensen aan. Voor sommige collega’s is het misschien ook niet meteen het meest interessante thema. In deze sessie brengt Suzan de With-Bloemendaal in beeld wie er betrokken (moeten) zijn bij toetskwaliteit en vooral hóe je collega’s hierin kunt betrekken. Ze helpt je in kaart brengen wat het belangrijkste ‘concern’ is van andere medewerkers binnen jouw opleiding, en hoe je die medewerkers in beweging kunt zetten. Dit doet ze aan de hand van eigen ervaringen. Hierbij deelt ze zowel de eigen successen als de struikelblokken.

Inschrijven

Schrijf u hier in voor de 12e bijeenkomst van het Kennisplatform Examinering HO in en laat ons weten aan welke interactieve sessies (maximaal 2) u wilt deelnemen.

Inschrijven bijeenkomst

Meer weten?

Ryan Gevers

Vragen of kennis delen?