Het programma: maak kennis met onze sprekers!

Op 5 oktober 2017 vindt de 11de editie plaats bij Cito in Arnhem. Het wordt een interactieve bijeenkomst, waarvan we hopen dat u aan het eind vol inspiratie naar uw collega’s terugkeert. Maak alvast kennis met onze sprekers!

De sprekers

 Paul Zevenbergen Paul Zevenbergen Paul Zevenbergen startte zijn loopbaan als leraar Economie, daarna bij het ministerie van Financiën. Vervolgens werkte hij als consultant, directielid, partner bij Boer & Croon, voor een aantal sectoren, waaronder de (semi) overheid en zorg. Hij werd bestuursvoorzitter van IJsselgroep educatieve dienstverlening en is sinds 2011 werkzaam als bestuurder bij de NVAO. Deze beoordeelt de kwaliteit van alle opleidingen in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Zijn portefeuille bevat onder meer onderwerpen als toetsing en examinering, flexibel hoger onderwijs, onderwijs & arbeidsmarkt en internationale samenwerkingen.
Ook in nevenfuncties is hij actief, onder andere als voorzitter van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening, vicevoorzitter van het algemeen bestuur van het Openbaar Onderwijs Rotterdam lid raad van toezicht van het Albeda College, Lid Raad van Advies Stichting Handicap en Studie en Lid Jury Excellente Scholen voortgezet onderwijs.
 Jan Adema Jan Adema Jan Adema is bij Cito werkzaam als trainer/adviseur voor examinering in de sectoren hbo, mbo, en bedrijfsleven. Jan is als lid en als adviseur bij diverse examencommissies in hbo en mbo betrokken. Voor de Cito publicatiereeks Toetsen op school schreef hij hoofdstukken over 'de Examencommissie in het hoger onderwijs' en 'de Examenorganisatie in het mbo'. Jan is bestuurslid bij de Nederlandse vereniging voor Examens en betrokken in verschillende werkgroepen van deze vereniging.
 Martijn Leenknecht Martijn Leenknecht Martijn Leenknecht MSc. is onderwijskundige bij HZ University of Applied Sciences (HZ). Hij is werkzaam als beleidsadviseur bij Dienst Onderwijs, Onderzoek, en Kwaliteit. Zijn aandachtsgebieden zijn toetsen & beoordelen, docentprofessionalisering, onderwijsbeleid en studiesucces. Hij is oprichter en coördinator van het landelijke Platform Leren van Toetsen. Dit platform is een samenwerking van hogescholen en wordt gecoördineerd door HZ en Hogeschool Rotterdam. Het platform richt zich op kennisontwikkeling en –deling rondom feedback en de leerwaarde van toetsen & beoordelen in het hbo. Martijn is als promovendus verbonden aan het Roosevelt Center for Excellence in Education in Middelburg. Tevens is hij onderzoeker bij het Lectoraat OnderwijsExcellentie in het Primair Onderwijs van HZ. In zijn onderzoek richt hij zich op motiverende docentstijlen van docenten in het hbo en het po.

Aanmelden?

Mis deze bijeenkomst niet. Meld u aan via e-mail bij Ryan Gevers: citoconsult@cito.nl.
En zet het direct in uw agenda:

 ical afspraak

Bekijk de presentaties (pdf)

Meer weten?

Ryan Gevers

Vragen of kennis delen?