Examencommissie HAN gaat voor extra deskundigheid!

Voldoet u al aan de eis van de Wet op het hoger onderwijs als het gaat om het toevoegen van een extern lid aan uw examencommissie? Pieter van Leeuwen (voorzitter van de examencommissie Hogeschool Arnhem Nijmegen) en Gerrie Vaarwerk (toetsdeskundige van Cito) vertellen over hun ervaringen.

Waarom hebben jullie een extern lid toegevoegd?

Pieter van Leeuwen: ‘Onze belangrijkste taak als eindexamencommissie is waarborgen dat de kandidaat die zijn of haar diploma haalt ook daadwerkelijk aan alle eindkwalificaties voor het verkrijgen van een graad voldoet. Deze taak nemen we serieus. Daarom wilden we graag meer deskundigheid en onafhankelijkheid toevoegen aan onze examencommissie. Daarnaast is het belangrijk dat een examencommissie transparant en onbevooroordeeld haar werk kan doen. Door een extern lid aan de examencommissie toe te voegen, kun je dit beter borgen.’

Waaruit blijkt de toegevoegde waarde van een toetsdeskundige in een examencommissie?

Pieter van Leeuwen: ‘Een extern lid zorgt voor een frisse blik. We merken dat iemand van buiten het hbo-onderwijs en onze organisatie andere vragen stelt. Zaken die wij intern heel duidelijk vinden, zijn dat extern niet altijd. De frisse blik van buiten dwingt ons om ook kritisch te blijven. Wij voegden in 2011 een extern lid aan onze examencommissie toe. Wij kozen voor een toetsdeskundige van Cito, Gerrie Vaarwerk. Als deskundige op het gebied van toetsen, adviseert Gerrie ons over de kwaliteit van examens en het examenproces. Zij kan heel goed aangeven waaraan een goed examen moet voldoen.’

Hoe zijn jullie concreet aan de slag gegaan?

Gerrie Vaarwerk: ‘De examencommissie opereert voor zes opleidingen en komt tien keer per jaar bij elkaar. Wij stellen jaarlijks een actieplan op met het doel om de kwaliteit van examens en examinatoren te borgen. Deze acties bestaan onder andere uit het:
  • afnemen van steekproeven bij bestaande examens of afstudeeropdrachten;
  • adviseren van opleidingen bij het aanwijzen van examinatoren;
  • beoordelen van verzoeken en bezwaarschriften;
  • uitreiken van getuigschriften.
Komen we tot de conclusie dat de kwaliteit niet voldoet? Dan geven we onze bevindingen door aan het management van die opleiding. Zodat zij verbeteracties kunnen uitzetten.’

Wat zijn voor jullie de grootste uitdagingen?

Gerrie Vaarwerk: ‘Wanneer de examencommissie constateert dat het examen en de beoordeling niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, dan is het aan de opleiding om die te verbeteren. Deze verbeteractie kost tijd. Een goede communicatie vanuit de examencommissie hierover met het management is er. En daar stopt de taak van de examencommissie. Het is belangrijk om je te blijven realiseren dat je geen ijzer met handen kunt breken. Daarbij is het loslaten van de taken van vroeger en focussen op kwaliteitsborging een belangrijk aspect. We staan regelmatig stil bij de vraag: is dit een taak van de examencommissie? Of hoort dit bij de opleidingsmanager of curriculumcommissie? Ik zie wel duidelijk dat de onafhankelijke positie van de examencommissie in de afgelopen vier jaar wezenlijk is verbeterd. Daar ben ik blij om. Het werk van de examencommissie geeft mij energie. Ik vind het mooi om te zien dat ik op deze manier een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van examens!’

Naar nieuwsoverzicht

Pieter van Leeuwen

Pieter van Leeuwen

Gerrie Vaarwerk

Gerrie Vaarwerk