Samen te onderzoeken wat precies uw hulpvraag is, zodat wij onze expertise gericht voor u in kunnen zetten

Karin den Daas

Karin den Daas, accountmanager

Cito heeft veel kennis en expertise …

op het gebied van Basiskwalificatie Examinering (BKE) en Seniorkwalificatie Examinering (SKE) en ondersteunt veel hogescholen bij de implementatie hiervan.

Ik heb kennis en ervaring op het gebied van …

professionalisering van docenten in het beroepsonderwijs.

Ik sta graag naast de klant om …

samen te onderzoeken wat precies uw hulpvraag is, zodat wij onze expertise gericht voor u in kunnen zetten.

Karin den Daas
(026) 352 14 77
Karin.dendaas@cito.nl