‘Centraal in mijn trainingen staat de rol van de deelnemer'

Marlies van Beek

Marlies van Beek, trainer/adviseur

Bij Cito …

… ben ik één van de trainers/adviseurs voor het HO. Ik heb vooral contact met hogescholen en universiteiten. De trainingen die ik geef variëren van toetsconstructie, beoordeling van eindwerkstukken tot de evaluatie en de analyse van toetsresultaten en het borgen van de toetskwaliteit.

Centraal in mijn trainingen staat …

… De rol van de deelnemer (examinator, lid examencommissie en/of toetscommissie) bij de verbetering van zowel het product als het proces van toetsen en beoordelen. Mijn ervaring als docent Psychologie in het HO en mijn achtergrond in de kwaliteitszorg (visitatie en accreditatie) komt hierbij goed van pas.

Klanten zeggen over de training …

... dat deze direct aansluit bij hun onderwijspraktijk en bij de vraagstukken waarmee zij worstelen. Het leiden van onderlinge discussie en afstemming wordt verder erg gewaardeerd.

Verder houd ik mij bezig met …

  • het ontwikkelen en uitvoeren van trainings-en certificeringstrajecten BKE en SKE;
  • het screenen van toetsen a.d.h.v. de kwaliteitseisen;
  • het beoordelen van portfolio’s van kandidaat-assessoren;
  • het toepassen van item-analyses;
  • het ondersteunen van examencommissies;
  • het begeleiden van kalibreersessies m.b.t. de beoordeling van afstudeerwerken.

Marlies van Beek
(026) 352 10 61
marlies.vanbeek@cito.nl
nl.linkedin.com/in/marliesvbeek