‘Ik ben pas tevreden als klanten meer dan tevreden zijn’

Martine Jetten

Martine Jetten, accountmanager/adviseur

Klanten typeren mij als …

… een deskundige en betrokken gesprekspartner die goed luistert en meedenkt. Ik stel hoge eisen aan onze dienstverlening. En ik ben pas tevreden als mijn klanten meer dan tevreden zijn.

Aan de klant vraag ik altijd of ze nog een verbetertip hebben …

… voor mij of voor Cito. Ik wil namelijk blijven leren. Feedback van opdrachtgevers kan ik daarbij goed gebruiken.

Stel we krijgen een vraag binnen …

... op het gebied van toetsing in het hoger onderwijs, volwasseneneducatie of inburgering. Dan neem ik eerst persoonlijk contact op om deze vraag te verkennen. En om te kijken hoe wij het beste kunnen ondersteunen of samenwerken. Of het nu gaat om het ontwikkelen van papieren of digitale beoordelingsinstrumenten. Of over het verzorgen van training en advies.

Ik heb vooral contacten met …

… hogescholen, de Vereniging Hogescholen en het ministerie van OCW en SZW.

Ik studeerde Nederlands en toegepaste taalkunde …

… heb veel lesgegeven, scholen begeleid en lesmateriaal ontwikkeld. Het toetsen van taal is mijn specialiteit.

Eerder adviseerde ik de Vereniging hogescholen …

… en OCW over de entreetoets taal en rekenen. En over de toelatingstoets Mens en Wereld voor instroom in de pabo’s. Verder ben ik onder andere betrokken bij de Staatsexamens NT2 voor het CvTE. En adviseer ik hogescholen bij de implementatie van SKE en BKE.

Martine Jetten
(026) 352 11 46
martine.jetten@cito.nl
nl.linkedin.com/in/martinejetten