Advies

Wij adviseren u graag over het inzetten of ontwikkelen van meetinstrumenten die passen bij de competenties die u wilt toetsen. Samen met u bekijken we mogelijke beoordelingsvormen en de wijze waarop u deze het beste kunt afnemen. Ook advies in de vorm van een spreekuur, audits op het gebied van examenbeleid of screening van uw toetsen of examens is mogelijk. Na afname van de toetsen, adviseren wij u over analyse en interpretatie. En wij denken ook graag met u mee over de Wet op het hoger onderwijs op het gebied van externe ondersteuning van de examencommissie.

Vreemde ogen dwingen

De commissie Bruijn geeft in zijn notitie aan dat een BKE-certificaat voorwaarde zou moeten zijn om te functioneren als examinator.

Uiteraard hebt u uw eigen ideeën over hoe u deze certificering vorm wilt geven, maar wij denken graag met u mee. We kunnen u ondersteunen bij het opstellen van een pakket van eisen die u stelt aan uw certificeringstraject. Een Cito-assessor kan de door uw goedgekeurde portfolio’s ten behoeve van BKE-certificering als externe organisatie kunnen beoordelen.

Gratis publicaties

Wij willen graag publicaties verspreiden die nuttig en waardevol zijn voor onze lezers/gebruikers. De Toetsen op School publicaties zijn gratis te downloaden. Kijk voor meer informatie rechts op deze pagina.

Kwaliteitsverbetering examensysteem

Wanneer u er zeker van wilt zijn dat uw examensysteem en/of -procedures voldoen aan alle eisen, kunnen wij een quickscan of kwaliteitsaudit uitvoeren.

Wij adviseren u graag bij:
  • aansluiting op de eindtermen, de toetsvorm, de toetsinhoud en de beoordeling;
  • competentieprofielen en de daaruit af te leiden beoordelingscriteria/eindtermen;
  • examenprogramma’s en toetsmatrijzen;
  • constructie van theorie- en praktijktoetsen;
  • afname van toetsen, resultaatverwerking, analyse en normeringsprocedure;
  • examenreglementen en -protocollen.

Meer weten?

  • We vertellen u graag wat we doen én wat we voor u kunnen betekenen. 
  • Bel ons of stuur ons een e-mail!
  • U vindt de gegevens rechts op deze pagina.

Meer weten?

Ryan Gevers

Download de publicatie

Toetsen op school