‘Een hoger kennisniveau’

Hilde-Marie van Slochteren

Bij Hogeschool Edith Stein is Hilde-Marie van Slochteren voorzitter van de Examencommissie. In 2010 – 2011 heeft Hogeschool Edith Stein een toetsdeskundige van Cito toegevoegd aan haar Examencommissie. 'We maken wel vaker gebruik van de externe leden', vertelt Van Slochteren. 'Externe leden brengen deskundigheid en helpen om ons kennisniveau op een bepaald vakgebied naar een hoger niveau te brengen. Dat kan zijn op het gebied van toetsen, maar we hebben ook wel eens een jurist als extern lid toegevoegd aan onze Examencommissie'.

'We vonden dat we als Examencommissie op het gebied van toetsen nog wel iets bij konden leren. Onze kennis op het gebied van de kwaliteit, validiteit en betrouwbaarheid van toetsen kon nog hoger. En wie kun je dan beter vragen om je te komen helpen dan iemand van Cito? Overigens is deze persoon inmiddels geen lid meer van onze Examencommissie. Wel ondersteunt en adviseert hij onze Toetscommissie nog. We zijn dus zeker tevreden over de resultaten. Maar we vinden dat onze kennis inmiddels op het juiste niveau zit. We zijn als Examencommissie nu nog beter toegerust om ons werk te doen.'

Denkbeelden doorbreken

'Door een extern lid toe te voegen aan de Examencommissie, haal je een kritische blik in huis. Iemand van buiten de organisatie stelt vaak vragen die je jezelf niet meer stelt. Externe leden helpen zo om denkbeelden te doorbreken. Externe leden zijn objectiever wat weer helpt om de grote lijnen te bewaken en prioriteiten te stellen. Ze kennen de betrokkenen niet waardoor ze ervoor kunnen zorgen dat je je als commissie niet te veel laat afleiden door individuele situaties. Dat is weer goed voor de besluitvorming. En daarnaast brengen ze ook nog specifieke kennis mee. Dat zijn allemaal belangrijke voordelen. Wel duurt het soms even voordat iemand de organisatie en mensen heeft leren kennen.'

Medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs

Jan Adema van Cito was als extern lid betrokken bij de Examencommissie van Hogeschool Edith Stein. Inmiddels is hij extern lid van de Examencommissie bij Universiteit Twente. 'Het is goed voor de externe validering wanneer iemand van buiten mee kijkt. Bij Cito zijn we de hele dag met toetsen bezig. En we komen op meerdere onderwijsinstellingen. Dat maakt dat we een goed overzicht hebben van wat goed en minder goed werkt. Ook hebben we veel contacten buiten de scholen. Zoals met de Kenniskring hbo en de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE). We kunnen dus heel veel kennis delen met de scholen en universiteiten. Het is fijn om zo medeverantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Onze aanwezigheid kan een aanleiding zijn om de zaken eens anders aan te pakken. Wat ik persoonlijk heel leuk vind aan het werk in een examencommissie is dat je dicht bij de praktijk zit. Dat er ook over individuele gevallen een beslissing genomen moet worden die redelijk en billijk is.'