‘Deskundig en onafhankelijk’

Pieter van Leeuwen is voorzitter van de Examencommissie van HAN. Sinds een jaar heeft de Hogeschool Arnhem Nijmegen een externe toetsdeskundige van Cito toegevoegd aan de Examencommissie. 'We wilden graag meer deskundigheid en onafhankelijkheid toevoegen aan onze Examencommissie. Een Examencommissie moet namelijk transparant en onbevooroordeeld haar werk doen. Door een extern lid toe te voegen, kun je dit goed borgen', aldus Van Leeuwen.

'We kenden Cito al. En hun visie op toetsen sluit aan op onze visie. De mensen van Cito behoren tot de deskundigen in Nederland op het gebied van toetsen. Zij kunnen dus heel goed aangeven waaraan een goede toets moet voldoen. Vandaar dat we ook Cito benaderd hebben met de vraag of zij iemand konden leveren als extern lid voor onze Examencommissie. De belangrijkste taak van een Examencommissie is waarborgen dat de kandidaat die zijn of haar diploma haalt ook daadwerkelijk aan alle eindkwalificaties voor het verkrijgen van een graad voldoet. De overheid controleert hier sinds de ‘InHolland-affaire’ terecht veel strenger op. Ook speelt de Examencommissie een belangrijke rol bij het aanwijzen van examinatoren.'

Een frisse blik

'Door iemand van Cito toe te voegen aan onze Examencommissie hebben we expertise in huis gehaald en zijn we nog transparanter geworden. Wat ook helpt is dat iemand van buiten het hbo-onderwijs en onze organisatie andere vragen stelt. Zaken die wij intern heel duidelijk vinden, zijn dat voor een iemand die extern niet altijd. De frisse blik van buiten dwingt ons om ook kritisch te blijven. Eigenlijk zie ik geen nadelen aan het toevoegen van een extern lid aan de Examencommissie. Bij ons ervaart iedereen het als heel positief.'

Geduldig beïnvloeden van kwaliteit


Toetsdeskundige Gerrie Vaarwerk van Cito is voor het 2e schooljaar extern lid van de Examencommissie van ISS bij Hogeschool Arnhem Nijmegen. Het ISS is het Instituut Sociale Studies en heeft zes opleidingen. 'Als Cito kunnen wij echt een toegevoegde waarde leveren door ons advies over de kwaliteit van toetsen en het toetsproces. Een belangrijke verantwoordelijkheid van de examencommissie is het toezien op diplomering. Examens moeten het uitstroomprofiel dekken en van goede kwaliteit zijn. Cito heeft hiervoor bijvoorbeeld een screening gedaan van verschillende examens. Deze adviezen en mijn bijdrage in de examencommissie gaan met name om de kwaliteit van examens en de kwaliteit van examinatoren. Maar een Examencommissie controleert en adviseert. Uiteindelijk moet het management van de onderwijsinstelling de verbeteracties doorvoeren in het beleid. Je moet dus tegelijkertijd geduld hebben en toch voldoende druk blijven zetten om dingen aan te pakken. Het is belangrijk om je te blijven realiseren dat je geen ijzer met handen kunt breken. Ook niet als extern lid.'

Ga naar