Centrale examens mbo

Onder regie van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) ontwikkelen wij de centrale examens Nederlandse taal, rekenen en Engels voor het mbo. Meer informatie hierover vindt u in het menu links.

Alle informatie op een rijtje

Op Examenblad mbo leest u alles over:
  • de wet- en regelgeving
  • de voorbereiding en organisatie van afnames
  • de inhoudelijke voorbereiding op deze examens

Filmpje voor docenten, ouders en leerlingen/studenten

Het filmpje over de rekenexamens constructie en normering presenteert op een duidelijke en prettige manier hoe de Rekentoets tot stand komt. Met aansprekende voorbeelden uit de praktijk krijgt u een goed beeld van de toets. Het filmpje is door het CvTE gemaakt in samenwerking met Cito.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het College voor Toetsen en Examens:
uw vraag of opmerking.