2F Nederlandse taal en rekenen

Komend schooljaar maken uw studenten het examen Nederlandse taal 2F en het examen rekenen 2F als regulier examen. U neemt de afnames af in Facet. Alle informatie hierover is te vinden op examenbladmbo.nl.

Voor wie?

Voor alle studenten die in het tweede deel van een mbo-2 of mbo-3 opleiding zitten.
Ook mbo-1 studenten mogen deelnemen. Studenten mogen per afnameperiode eenmaal een examen Nederlandse taal en/of rekenen afleggen.

Scores, cesuur en omzettingstabel 2F Nederlandse taal en rekenen

Na de afname kunt u de scores van de kandidaten koppelen aan een cijfer. De omzettingstabellen vindt u op examenbladmbo.nl.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het College voor Toetsen en Examens:
uw vraag of opmerking.