Rapportage Centrale Examens mbo

Inzicht in de sterktes en zwaktes van uw mbo-opleidingen

Iedereen vergelijkt zich met anderen. Vraagt u zich ook weleens af hoe uw mbo-opleidingen scoren ten opzichte van andere instellingen? Of vergelijkt u al, maar bent u veel tijd kwijt aan het maken van een correcte rapportage? Cito helpt u hierbij voor de Centrale Examens Nederlands en Rekenen (2F en 3F).

Uw resultaat

 1. Eenvoudig en betrouwbaar inzicht in uw toetsresultaten van de Centrale Examens Rekenen en Nederlands zodat u, indien nodig, tijdig kunt bijsturen.
 2. Inzicht in uw toetsresultaten in vergelijking met landelijk gemiddelden, daarop kunt u gericht bijsturen.
 3. Als u over meerdere schooljaren deze rapportage laat maken, krijgt u een betrouwbaar beeld van de ontwikkeling van uw onderwijsresultaten van uw centrale examens bij Rekenen en Nederlands.

Van vergelijken naar onderwijsbeleid 

Vergelijken is natuurlijk niet het doel. Betrouwbare vergelijkingen, zoals Cito u die aanbiedt, zijn een bouwsteen – en tegelijk toetssteen – voor uw onderwijsbeleid. Hoe u het CE-benchmarkrapport middelbaar beroepsonderwijs vertaalt naar uw onderwijsbeleid? Ook daarbij kunnen wij u helpen.

Werkwijze

Cito analyseert de CE-mbo data en presenteert deze op inzichtelijke, onderwijskundig verantwoorde wijze. Dit doen we in vier eenvoudige stappen:
 1. Opdrachtbevestiging
  U ontvang van ons een opdracht bevestiging waar in de verschillende stappen en afspraken staan benoemd.
 2. De mbo-instelling levert data aan in een sjabloon (csv).
  Als wij uw opdrachtbevestiging retour krijgen, zorgen we voor een sjabloon waarin alle data geplaatst mogen worden. Dit sjabloon is een overzichtelijk Excel-document.
 3. Cito analyseert deze data, zet ze om in overzichtelijke grafieken en maakt ook een vergelijk met de landelijke gemiddelden.
  Wanneer we het sjabloon retour hebben, verwerken wij uw data tot een rapportage. Deze rapportage wordt binnen 10 werkdagen aan u opgeleverd.
 4. Cito presenteert de analyses aan de opdrachtgever.
  Wanneer u een persoonlijke presentatie van uw resultaten voor u of uw team wilt, kunt u dat aangeven in de opdrachtbevestiging.

Rapportage

De rapportage bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Algemene gegevens van deelnemers (aantal per examen, per niveau en totaal aantal);
 • Aantal deelnemers per periode per examen;
 • Aantal deelnemers per examen, per niveau en per sector;
 • Voor zowel Nederlands als rekenen op 2F- als op 3F-niveau:
  –  Aantal deelnemers per periode en per sector
  –  Behaalde resultaat ten opzichte van het landelijk gemiddelde
  –  Slagingspercentage per niveau.

Interesse in een rapportage?

 • Heeft u interesse in een rapportage over het afgelopen schooljaar (2016-2017)? Stuur een mail naar citoconsult@cito.nl.
 • Heeft u interesse in deze rapportage na afloop van het lopende schooljaar (2017-2018)? Stuur een mail naar citoconsult@cito.nl.

Wij nemen snel contact met u op om geheel vrijblijvend uw wensen te bespreken.

Meer weten?

Sabine ter Weyden