Voorbeeldexamens Nederlandse taal en rekenen

Wilt u ervaring opdoen met digitale centrale examinering van Nederlandse taal en rekenen? Organiseer dan zelf afnames met de voorbeeldexamens.

Aan de slag met de voorbeeldexamens

Op de website van Facet staan de voorbeeldexamens voor u klaar.
Beschikt u al over het programma Facet? Plan dan de oefenpackages in.

Over de demonstratieversies

De demonstratieversies zijn voor alle geïnteresseerden die niet over Facet beschikken. U kunt deze voorbeeldexamens vinden op Examenbladmbo.nl.

Voor extra materiaal verwijzen wij u naar de voorbeeldexamens RVO: Rekenen 2F en 3F.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het College voor Toetsen en Examens:
uw vraag of opmerking.
Naar de website Facet met de voorbeeldexamens